Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ucitel:katerina_kralova:trida:start [2019/09/13 13:08]
kkralova [SAKO]
ucitel:katerina_kralova:trida:start [2020/08/12 09:38] (aktuální)
kkralova
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​Aktuálně ​======+====== ​6. C ======
  
-===== SAKO ===== +===== Seznam sešitů a pomůcek pro školní rok 2020/​2021 ​=====
-Ve středu 18. 9. jdeme na exkurzi do spalovny. Sraz 7:30 před školou. Sebou 2x 60 min lístek nebo šalinkarta,​ svačina, vhodné oblečení (exkurze je uvnitř i venku)+
  
-----+==== Seznam pomůcek a sešitů bude doplněn v posledním srpnovém týdnu ====
  
 +|**Český jazyk**|2x č. 544, 1x č. 524, 1x č. 444|
 +|**Anglický jazyk**|2x č. 544|
 +|**Matematika**|1x č. 440|
 +|**Dějepis**|1x č. 564|
 +|**Výchova k občanství**|1x č. 544|
 +|**Fyzika**|1x č. 540|
 +|**Přírodopis**|1x č. 524, 1x č. 564, malý deníček - linkovaný\\ budeme vybírat 98,- Kč na pracovní sešity (pí. uč. Králová)|
 +|**Zeměpis**|1x č. 460|
 +|**Hudební výchova**|1x č. 544|
 +|**Výtvarná výchova**|1x č. 420|
 +|**Tělesná výchova**|sálová obuv povinně|
  
-===== Angličtina ===== +Do nelinkovaných ​sešitů ​přiložit lenoch.\\
-Do 11. 9. 2019 přinést 287,- Kč na pracovní ​sešit ​a slovníček+
  
-===== Třídní schůzky ===== +Všechny ​sešity i učebnice nosit obalené!\\
-Dne 10. 9. 2019 se konají první třídní schůzky v 17:30+
  
-----+**Pomůcky a potřeby do výtvarné výchovy:​**\\ 
 +pracovní oblečení, igelit na lavici, hadr, paleta, vodové barvy, temperové barvy (12 barev), suché pastely (12 barev), tuš černá, pastelky Progresso (12 barev), tužka č. 1 (2 ks), černý fix (široký i tenký), tyčinkové lepidlo (větší), lepidlo Herkules, nůžky (ostré, špičaté, větší), manikúrní nůžky, pravítko 30 cm, guma, ploché štětce (č. 20, 16, 12, 8, 4), kulaté štětce (č. 10, 8, 6, 4, 2), kelímek, barevné papíry nelepicí\\
  
 +**6. a 7. ročník** - výkresy A3 (20 ks) a výkresy A4 (10 ks)\\
 +**8. a 9. ročník** - výkresy A3 (10 ks) a výkresy A4 (10 ks)\\
  
 +**Pomůcky budou uloženy v kufříku nebo krabici.**\\
  
-==== Sešity a pomůcky pro školní rok 2019/2020 ====+Vše ostatní bude upřesněno učiteli ve vyučovacích hodinách.
  
-Český jazyk - 1 x 544 - mluvnice/​sloh\\ 
-       ​literatura - loňské sešity\\ ​ 
-kdo nezaplatil za PS do ČJ, bude si kupovat sám, tady je odkaz:​\\ ​ 
-https://​www.ucebnicevanicek.cz/​produkt/​cesky-jazyk-9-nova-generace-ps 
  
-Anglický jazyk - 2x č. 544 
  
-Německý jazyk - 2x č. 544 
  
-Matematika - 1x č. 440 
  
-Dějepis - 1x č. 564 
- 
-Fyzika - 1x č. 540 
- 
-Přírodopis - 1x č. 564, malý deníček linkovaný z loňského roku 
- 
-Zeměpis - 1x č. 460 
- 
-Chemie - 1x č. 564 
- 
-Výchova ke zdraví - 1x č. 544 
- 
-Výchova k občanství - 1x č. 544 
- 
-Hudební výchova - pokračujeme v sešitech založených v 6. ročníku 
- 
-Technické práce -  
- 
-Volba povolání - 1x č. 544 
- 
-Informatika - z loňska 
- 
-Výtvarná výchova - 1x č. 420 
- 
-Tělesná výchova - sálová obuv 
- 
-Do nelinkovaných sešitů přiložit lenoch. 
-Sešity nenadepisovat!!! 
-Všechny sešity i učebnice nosit obalené! 
- 
-Pomůcky a potřeby do výtvarné výchovy: 
-pracovní oblečení, igelit na lavici, hadr, paleta, vodové barvy, temperové barvy (12 barev), suché pastely (12 barev), tuš černá, pastelky Progresso (12 barev), tužka č. 1 (2 ks), černý fix (široký i tenký), tyčinkové lepidlo (větší), lepidlo Herkules, nůžky (ostré, špičaté, větší), manikúrní nůžky, pravítko 30 cm, guma, ploché štětce (č. 20, 16, 12, 8, 4), kulaté štětce (č. 10, 8, 6, 4, 2), kelímek, barevné papíry nelepicí 
- 
-9. ročník - výkresy A3 (10 ks) a výkresy A4 (10 ks) 
-Pomůcky budou uloženy v kufříku nebo krabici. 
-Vše ostatní bude upřesněno učiteli ve vyučovacích hodinách.