Toto je starší verze dokumentu!


Aktuálně

Sešity a pomůcky pro školní rok 2019/2020

Český jazyk - 2x č. 544, 1x č. 524

Anglický jazyk - 2x č. 544

Německý jazyk - 2x č. 544

Matematika - 1x č. 440

Dějepis - 1x č. 564

Fyzika - 1x č. 540

Přírodopis - 1x č. 564, malý deníček linkovaný z loňského roku

Zeměpis - 1x č. 460

Chemie - 1x č. 564

Výchova ke zdraví - 1x č. 544

Hudební výchova - 1x č. 544

Technické práce -

Volba povolání - 1x č. 544

Informatika - z loňska

Výtvarná výchova - 1x č. 420

Tělesná výchova - sálová obuv

Do nelinkovaných sešitů přiložit lenoch. Sešity nenadepisovat!!! Všechny sešity i učebnice nosit obalené!

Pomůcky a potřeby do výtvarné výchovy: pracovní oblečení, igelit na lavici, hadr, paleta, vodové barvy, temperové barvy (12 barev), suché pastely (12 barev), tuš černá, pastelky Progresso (12 barev), tužka č. 1 (2 ks), černý fix (široký i tenký), tyčinkové lepidlo (větší), lepidlo Herkules, nůžky (ostré, špičaté, větší), manikúrní nůžky, pravítko 30 cm, guma, ploché štětce (č. 20, 16, 12, 8, 4), kulaté štětce (č. 10, 8, 6, 4, 2), kelímek, barevné papíry nelepicí

9. ročník - výkresy A3 (10 ks) a výkresy A4 (10 ks) Pomůcky budou uloženy v kufříku nebo krabici. Vše ostatní bude upřesněno učiteli ve vyučovacích hodinách.