Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
ucitel:katerina_kralova:trida:start [2019/08/14 15:12]
kkralova
ucitel:katerina_kralova:trida:start [2019/08/14 15:20]
kkralova
Řádek 22: Řádek 22:
  
 Výchova ke zdraví - 1x č. 544 Výchova ke zdraví - 1x č. 544
 +
 +Výchova k občanství - 1x č. 544
  
 Hudební výchova - 1x č. 544 Hudební výchova - 1x č. 544