Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
ucitel:katerina_kralova:trida:start [2019/06/24 10:24]
kkralova
ucitel:katerina_kralova:trida:start [2019/08/14 15:20]
kkralova
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Aktuálně ====== ====== Aktuálně ======
  
-Poslední týden: +Sešity a pomůcky pro školní rok 2019/2020
-Od 24. 6. do 27. 6. končí vyučování ve 12:35\\ +
-Ve čtvrtek 27. 6. jdeme do kina Scala - vybíráme 70,- Kč, sebou hodinové jízdenky\\ +
-V pátek 28. 6. - vydávání vysvědčení,​ pouze 1 vyučovací hodina\\+
  
-KRÁSNÉ PRÁZDNINY+Český jazyk - 2x č. 544, 1x č. 524
  
 +Anglický jazyk - 2x č. 544
  
 +Německý jazyk - 2x č. 544
  
 +Matematika - 1x č. 440
  
 +Dějepis - 1x č. 564
  
 +Fyzika - 1x č. 540
  
 +Přírodopis - 1x č. 564, malý deníček linkovaný z loňského roku
 +
 +Zeměpis - 1x č. 460
 +
 +Chemie - 1x č. 564
 +
 +Výchova ke zdraví - 1x č. 544
 +
 +Výchova k občanství - 1x č. 544
 +
 +Hudební výchova - 1x č. 544
 +
 +Technické práce - 
 +
 +Volba povolání - 1x č. 544
 +
 +Informatika - z loňska
 +
 +Výtvarná výchova - 1x č. 420
 +
 +Tělesná výchova - sálová obuv
 +
 +Do nelinkovaných sešitů přiložit lenoch.
 +Sešity nenadepisovat!!!
 +Všechny sešity i učebnice nosit obalené!
 +
 +Pomůcky a potřeby do výtvarné výchovy:
 +pracovní oblečení, igelit na lavici, hadr, paleta, vodové barvy, temperové barvy (12 barev), suché pastely (12 barev), tuš černá, pastelky Progresso (12 barev), tužka č. 1 (2 ks), černý fix (široký i tenký), tyčinkové lepidlo (větší), lepidlo Herkules, nůžky (ostré, špičaté, větší), manikúrní nůžky, pravítko 30 cm, guma, ploché štětce (č. 20, 16, 12, 8, 4), kulaté štětce (č. 10, 8, 6, 4, 2), kelímek, barevné papíry nelepicí
 +
 +9. ročník - výkresy A3 (10 ks) a výkresy A4 (10 ks)
 +Pomůcky budou uloženy v kufříku nebo krabici.
 +Vše ostatní bude upřesněno učiteli ve vyučovacích hodinách.