Aktuálně

Sešity a pomůcky pro školní rok 2019/2020

Český jazyk - 1 x 544 - mluvnice/sloh

     literatura - loňské sešity\\ 

kdo nezaplatil za PS do ČJ, bude si kupovat sám, tady je odkaz:
https://www.ucebnicevanicek.cz/produkt/cesky-jazyk-9-nova-generace-ps

Anglický jazyk - 2x č. 544

Německý jazyk - 2x č. 544

Matematika - 1x č. 440

Dějepis - 1x č. 564

Fyzika - 1x č. 540

Přírodopis - 1x č. 564, malý deníček linkovaný z loňského roku

Zeměpis - 1x č. 460

Chemie - 1x č. 564

Výchova ke zdraví - 1x č. 544

Výchova k občanství - 1x č. 544

Hudební výchova - pokračujeme v sešitech založených v 6. ročníku

Technické práce -

Volba povolání - 1x č. 544

Informatika - z loňska

Výtvarná výchova - 1x č. 420

Tělesná výchova - sálová obuv

Do nelinkovaných sešitů přiložit lenoch. Sešity nenadepisovat!!! Všechny sešity i učebnice nosit obalené!

Pomůcky a potřeby do výtvarné výchovy: pracovní oblečení, igelit na lavici, hadr, paleta, vodové barvy, temperové barvy (12 barev), suché pastely (12 barev), tuš černá, pastelky Progresso (12 barev), tužka č. 1 (2 ks), černý fix (široký i tenký), tyčinkové lepidlo (větší), lepidlo Herkules, nůžky (ostré, špičaté, větší), manikúrní nůžky, pravítko 30 cm, guma, ploché štětce (č. 20, 16, 12, 8, 4), kulaté štětce (č. 10, 8, 6, 4, 2), kelímek, barevné papíry nelepicí

9. ročník - výkresy A3 (10 ks) a výkresy A4 (10 ks) Pomůcky budou uloženy v kufříku nebo krabici. Vše ostatní bude upřesněno učiteli ve vyučovacích hodinách.