ROZVRH HODIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Od 8:00 8:55 10:0010:5511:5012:4513:4014:3515:30
Do 8:45 9:40 10:4511:4012:3513:3014:2515:2016:15
Po Z Aj M Čj VkO/VkO Inf VoPo
Út Ch D Čj Hv Aj Nj
St Z Čj Nj M F
Čt Ch M Tv/Tv Tv/Tv Aj Vv
Čj D M F Tp VkZ

PŘEDMĚTY A VYUČUJÍCÍ

Čj - český jazyk - Mgr. Slavomíra Svobodová
M - matematika - Mgr. Renata Burdová
Aj - anglický jazyk - Mgr. Hana Ingrová
Nj - německý jazyk - Mgr. Zuzana Břenková
D - dějepis - Mgr. Martina Ondráčková
Z - zeměpis - Mgr. Jiří Plšek
Př - přírodopis -Mgr. Kateřina Králová
F - fyzika - Mgr. Hana Slavíčková
VkO - výchova k občanství - Mgr. Martina Ondráčková, Mgr. Dagmar Černá
VkZ - výchova ke zdraví - Mgr. Martina Ondráčková
Tv - tělocvik - Mgr. Josef Jelínek, Mgr. Jiří Plšek
Vv - výtvarná výchova- Mgr. Slavomíra Svobodová
Hv - hudební výchova - Mgr. Slavomíra Svobodová
Tp - technické práce - Mgr. Renata Burodvá
Inf - informatika - Mgr. Kateřina Králová
VoPo - volba povolání - Mgr. Zuzana Břenková