Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ucitel:ingrid_kmoskova:velke_testy:start [2019/01/09 14:04]
ikmoskova
ucitel:ingrid_kmoskova:velke_testy:start [2020/07/30 09:44] (aktuální)
ikmoskova [Pololetní testy]
Řádek 1: Řádek 1:
  
 ====== Pololetní testy ====== ====== Pololetní testy ======
- 
-**ČT 10.1.** ​ PRV 
- 
-**PÁ 11.1.** ​ ČJ - vyjm. slova B/L, podst. jména, pravopis, slova podřazená/​nadřazená,​ opis slov apod. 
- 
-**PO 14.1.** ​ M- čísla do 1000, písemné sčítání a odčítání+ zk., slovní úlohy, porovnávání,​ pamět. +/-, násobilka apod. 
- 
-**Út 15.1.** ​ M - geo : přímka, úsečka, trojúhelník,​ měření, převody