3.B

Aktuality

Školní rok 2018/2019

Varování

Na základě informace vedoucí odboru školství MČ Brno střed sdělujeme, že rodiče žáků zpozorovali, a to nejen v MČ Brno-střed, že u škol stává vozidlo s mužem, který láká děti (zejména chlapce) do auta pod záminkou darování lega apod. Policie byla o této skutečnosti z úrovně MČ informována. Žádáme Vás, abyste tomuto sdělení věnovali zvýšenou pozornost.

Plavání 2018/2019

Sraz bude každý čtvrtek v 7:40 ve škole, odchod 7:45… Děti půjdou pěšky do Sportareálu Družstevní (Družstevní 21 621 00 Brno - Řečkovice). Proto prosím o vhodnou obuv a oblečení, dle aktuálního počasí!!!

S sebou: plavky (vhodné na sport), ručník, mýdlo, hřeben. Vše dát do vhodné tašky!

Ingrid Kmošková 2018/09/12

SEZNAM POMŮCEK PRO 3. ROČNÍK NA ŠKOLNÍ ROK 2018/19: