Vítejte na stránkách ZŠ Novoměstská


:!::!::!::!::!:=======================DŮLEŽITÉ=====================:!::!::!::!::!:

Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 22. listopadu 2021

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brno II.

NEWSLETTER - LISTOPAD 2021

newsletter_map_brno_listopad_2021.pdf

Zvýšená hygienická opatření v budově ZŠ

v souvislosti s epidemiologickou situací, prosíme všechny osoby, které do ZŠ přicházejí, o důsledné dodržování hygienických opatření, jako je dezinfekce rukou při vstupu do budovy a nošení respirátoru v budově základní školy. Nemocné dítě nebo dítě s příznaky nemoci do ZŠ prosím neposílejte. V případě jakýchkoliv příznaků onemocnění u Vašeho dítěte během dne, budete vyzváni k jeho okamžitému vyzvednutí.

Děkujeme Vám za pochopení a v zájmu zdraví všech dětí o důslednost.

Mgr. Josef Jelínek

ředitel školy

Mimořádná opatření od 25.10. a 1.11. 2021

Vážení rodiče, věnujte, prosím, pozornost níže uvedeným opatřením MŠMT a Ministerstva zdravotnictví:

Informace pro školy s účinností od 25.10. a 1.11: 2021

Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním Covid-19:

Metodický pokyn hlavní hygieničky ke karanténám a izolacím


Upozornění pro rodiče!!!

Od 21. 9. 2021 byl základní školou zřízen nový účet u KB speciálně pro platby za školní družinu. Proto žádám všechny rodiče, kteří mají děti ve školní družině, aby platby posílali pouze na tento nově zřízený bankovní účet.

číslo účtu: 123-4928350217/0100


Vyhlášení výsledků voleb do školské rady

Vyhlášení voleb do školské rady

Ředitel Základní školy Brno, Novoměstská 21, příspěvková organizace v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady pro

funkční období 2020 - 2023.

Návrhy kandidátů můžete posílat na mailovou adresu

zastupkyne@zsnovoměstska.cz

kancelář@zsnovomestska.cz

Více informací naleznete v příloze.

Vyhlášení voleb do školské rady


TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ VÝCHOVY 2021/2022

Stejně jako v předešlých dvou letech tak i ve školním roce 2021/2022 budeme na základě velkého zájmu rodičů a žáků opět otevírat pro žáky letošních 5. tříd, další 6. třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Vstupní testování pohybových schopností a dovedností proběhne pod vedením učitelů tělesné výchovy dne 16. června 2021 v tělocvičně školy.

Charakteristika třídy

Informace

Přihláška k talentovým zkouškám


Školní jídelna a pitný režim

1. režim ve školní jídelně bude přizpůsoben tak, aby se žáci jednotlivých tříd potkávali co nejméně (především prolínání žáků 1. a 2. stupně)

2. žáci si při vstupu do jídelny umyjí ruce, případně vydesinfikují

3. není umožněno samostatné odebírání příborů, salátů, pití-vše bude žákům chystáno kuchyňským personálem