Školní poradenské pracoviště

Konzultační hodiny pro rodiče

Výchovný a kariérový poradce Mgr. Zuzana Břenková 2 st. po telefonické dohodě
Výchovný poradce Mgr. Dagmar Černá 1. st po telefonické dohodě
Metodik prevence Mgr. Martina Ondráčková 2. st po telefonické dohodě
Metodik prevence Mgr. Renata Kloubová 1. st po telefonické dohodě
Speciální pedagog Mgr. Miroslava Koncetová po telefonické dohodě
Speciální pedagog Mgr. Linda Hermanová po telefonické dohodě
Psycholog Mgr. Martina Macháňová po telefonické dohodě
Asistent pedagoga Martina Mazurová po telefonické dohodě
Asistent pedagoga Zuzana Křížová po telefonické dohodě
Asistent pedagoga Ing. Róbert Medgyesy po telefonické dohodě
Asistent pedagoga Lada Švandová po telefonické dohodě
Asistent pedagoga Marie Smolíková po telefonické dohodě
Asistent pedagoga Dana Cimbálníková po telefonické dohodě
Asistent pedagoga Jitka Fuková po telefonické dohodě
Asistent pedagoga Andrea Bakalová po telefonické dohodě
Asistent pedagoga Bc. Dagmar Viačková po telefonické dohodě
Asistent pedagoga Mgr. Marie Bártová po telefonické dohodě

Náplň práce ŠPP

Koordinuje a zajišťuje spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálními pedagogickými centry, orgány sociálně právní ochrany dětí, atd.

Poskytuje pomoc při zpracování individuálních vzdělávacích programů pro integrované žáky.

Pečuje o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.

Zajišťuje kariérní poradenství (individuální poradenství, komunikaci se středními školami, vyplňování přihlášek, pomoc při odvolacím řízení, atd.)

Sleduje neprospívající žáky, hledá příčiny školního neprospěchu.

Pomáhá řešit závadové chování žáků a konfliktní situace ve škole.

Strategie, prevence a řešení školních neúspěšností

Statut školního poradenského pracoviště

Kontakty na pedagogicko-psychologické poradny a speciální poradenská centra, se kterými spolupracujeme:

PPP Brno, Kohoutova 4, 613 00 Brno, telefon: 545 223 379-80; e-mail: kohoutova@pppbrno.cz;

PPP Voroněžská 5, 616 00 Brno, telefon: 543 216 135 nebo 775 211 793; e-mail: ppp@skolskykomplex.cz (dříve Hlinky)

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Veveří 15, 602 00 Brno, telefon: 739 450 034; e-mail: poradna@kpppb.cz

SPC Štolcova 16, 618 00 Brno, telefon: 548 424 075 nebo 774 204 473; e-mail: spc@autistickakola.cz

SPC Novoměstská 21, 621 00 Brno, telefon: 541 226 090, e-mail: skola@zsspbrno.cz