Školní poradenské pracoviště

Konzultační hodiny pro rodiče

Výchovný a kariérový poradce Mgr. Zuzana Břenková po telefonické dohodě
Metodik prevence Mgr. Martina Ondráčková po telefonické dohodě
Školní psycholog Mgr. Markéta Nekužová po telefonické dohodě
Speciální pedagog Mgr. Miroslava Koncetová po telefonické dohodě
Speciální pedagog Bc. Karolína Kratochvílová po telefonické dohodě
Asistent pedagoga Kristýna Kadlecová po telefonické dohodě
Asistent pedagoga Martina Mazurová po telefonické dohodě
Asistent pedagoga Mgr. Michaela Maštalířová po telefonické dohodě
Asistent pedagoga Vendula Valnohová po telefonické dohodě
Asistent pedagoga Eva Sklenářová po telefonické dohodě
Asistent pedagoga Zuzana Křížová po telefonické dohodě
Asistent pedagoga Ing. Róbert Medgyesy po telefonické dohodě

Náplň práce ŠPP

Koordinuje a zajišťuje spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálními pedagogickými centry, orgány sociálně právní ochrany dětí, atd.

Poskytuje pomoc při zpracování individuálních vzdělávacích programů pro integrované žáky.

Pečuje o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.

Zajišťuje kariérní poradenství (individuální poradenství, komunikaci se středními školami, vyplňování přihlášek, pomoc při odvolacím řízení, atd.)

Sleduje neprospívající žáky, hledá příčiny školního neprospěchu.

Pomáhá řešit závadové chování žáků a konfliktní situace ve škole.

Statut ŠPP