Školská rada

Složení školské rady na období 2021-2024

Členové jmenovaní zřizovatelem Mgr. René Černý, předseda ŠR
Ing. Filip Hrůza, místopředseda ŠR
Členové zvolení zákonnými zástupci žáků paní Ludmila Pospíšilová
paní Eva Seibertová
Členové zvolení pedagogickými pracovníky Mgr. Hana Slavíčková
Mgr. Renata Burdová

Ustavující zasedání ŠR je svoláno na –. –. 2021 v –.–
Předchozí funkční období ŠR

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, uplynulo tříleté funkční období školské rady zvolené na léta 2018-2021.

Složení školské rady na období 2018-2021

Členové jmenovaní zřizovatelem Mgr. René Černý, místopředseda ŠR
Ing. Vítězslav Nekovář, předseda ŠR
Členové zvolení zákonnými zástupci žáků paní Eliška Fleková
Ing. Zdenka Vašková
Členové zvolení pedagogickými pracovníky Mgr. Hana Slavíčková
Mgr. Renata Burdová

Ustavující zasedání ŠR je svoláno na 28.8.2018 v 16.30Poslání školské rady

Školská rada mj. schvaluje školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků ve vzdělávání, výroční zprávu o činnosti školy, projednává inspekční zprávy, projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů aj.

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, proběhly volby do školské rady na následující tříleté období dne 12.1.2015.Složení školské rady na období 2015-2018

Členové jmenovaní zřizovatelem Mgr. René Černý, místopředseda ŠR
Ing. Vítězslav Nekovář, předseda ŠR
Členové zvolení zákonnými zástupci žáků paní Eliška Fleková
Ing. Zdenka Vašková
Členové zvolení pedagogickými pracovníky Mgr. Hana Slavíčková
Mgr. Lenka Svobodová


Předchozí funkční období ŠR

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, uplynulo tříleté funkční období školské rady zvolené na léta 2011-2014.

Vyhláška voleb zákonných zástupců nezletilých žáků v sekci „Dokumenty ke stažení/vyhlášky.“

Složení školské rady na období 2011-2014

Členové jmenovaní zřizovatelem Ing. Vítězslav Nekovář
pan Vít Pelc
Členové zvolení zákonnými zástupci žáků Ing. Zdenka Vašková
paní Eva Voženílková, od 1. 9. 2013 paní Eliška Fleková
Členové zvolení pedagogickými pracovníky Mgr. Eva Lopourová
Mgr. Hana Slavíčková