Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
skolni_rok:start [2019/12/02 16:46]
jjelinek [Termíny pedagogických rad]
skolni_rok:start [2019/12/02 16:46] (aktuální)
jjelinek [Termíny pedagogických rad]
Řádek 30: Řádek 30:
 | úterý | 12.11. 2019| | úterý | 12.11. 2019|
 | úterý | 21.1. 2020 | | úterý | 21.1. 2020 |
-| úterý |  7.4. 2020 |+| úterý | 7.4.  2020 |
 | úterý | 16.6. 2020 | | úterý | 16.6. 2020 |