Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
skolni_rok:start [2019/10/07 08:23]
jjelinek [Přijímací zkoušky na střední školy]
skolni_rok:start [2019/10/07 08:24] (aktuální)
jjelinek [Přijímací zkoušky na střední školy]
Řádek 49: Řádek 49:
  
 Obory šestiletých a osmiletých gymnázií :  ​ Obory šestiletých a osmiletých gymnázií :  ​
- + 
-  +
 | Přihlášky | do 1. 3. 2020        | | Přihlášky | do 1. 3. 2020        |
 | Termíny ​  |16. a 17. dubna 2020  | | Termíny ​  |16. a 17. dubna 2020  |