Organizace školního roku

Prázdniny ve školním roce 2022/2023

Podzimní 26.10. 2022 - 27.10. 2022
Vánoční 23.12. 2022 - 02.01. 2023
Pololetní 03.02. 2023
Jarní 13.03. 2022 - 19.03. 2023
Velikonoční 14.04. 2022 - 15.04. 2023
Hlavní 01.07. 2023 - 31.08. 2023

Úřední hodiny

pondělí8:00 - 14:00 - ve školním roce
středa 9:00 - 12:00 - prázdniny 1,8,14. července 2021, 18, 25. srpna 2021

Zápis do 1. ročníku

08. duben 2022 - od 14:00 - do 18:00
09. duben 2022 - od 09:00 - do 12:00

Termíny třídních schůzek

středa 01.09. 202108:30 - stručné informace o zahájení výuky 1.ročník
úterý 14.09. 202117:00 1.stupeň, 17:30 2.stupeň 1. - 9. ročník
úterý 02.11. 202117:00 1.stupeň, 17:30 2.stupeň 1. - 9. ročník
úterý 11.01. 202217:00 1.stupeň, 17:30 2.stupeň 1. - 9. ročník
úterý 05.04. 202217:00 1.stupeň, 17:30 2.stupeň 1. - 9. ročník
úterý 07.06. 202217:00 1.stupeň, 17:30 2.stupeň 1. - 9. ročník

Termíny pedagogických rad

Zahajovací pondělí 25. 08. 2021
1. čtvrtletí úterý 09. 11. 2021
2. čtvrtletí úterý 25. 01. 2022
3. čtvrtletí úterý 12. 04. 2022
4. čtvrtletí úterý 21. 06. 2022

Vydání vysvědčení

Za první pololetí 31.1. 2022
Za druhé pololetí 30.6. 2022

Přijímací zkoušky na střední školy

Talentové zkoušky - sportovní gymnázia od 00. 00. 0000 - do 00. 00. 0000
Talentové zkoušky - konzervatoř od 00. 00. 0000 - do 00. 00. 0000
Přihlášky od 00. 00. 0000 - do 00. 00. 0000

Čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia :

Přihlášky úterý 12. dubna 2022
Termíny středa 13. dubna 2022

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií :

Přihlášky čtvrtek 19. dubna 2022
Termíny pátek 20. dubna 2022

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu pro všechny uvedené obory vzdělání :

náhradní termín 1 středa 10. května 2022
náhradní termín 2 čtvrtek 11. května 2022