Organizace školního roku

Prázdniny ve školním roce 2021/2022

Podzimní 27.10. 2021 - 29.10. 2021
Vánoční 23.12. 2020 - 02.01. 2022
Pololetní 04.02. 2022
Jarní 07.03. 2022 - 13.03. 2022
Velikonoční 14.04. 2022 - 15.04. 2022
Hlavní 01.07. 2022 - 31.08. 2022

Úřední hodiny

pondělí8:00 - 14:00 - ve školním roce
středa 9:00 - 12:00 - prázdniny 1,8,14. července 2021, 18, 25. srpna 2021

Zápis do 1. ročníku

07. a 08. duben 2022

Termíny třídních schůzek

středa 01.09. 202108:30 - stručné informace o zahájení výuky 1.ročník
úterý 14.09. 202117:00 1.stupeň, 17:30 2.stupeň 1. - 9. ročník
úterý 02.11. 202117:00 1.stupeň, 17:30 2.stupeň 1. - 9. ročník
úterý 11.01. 202217:00 1.stupeň, 17:30 2.stupeň 1. - 9. ročník
úterý 05.04. 202217:00 1.stupeň, 17:30 2.stupeň 1. - 9. ročník
úterý 07.06. 202217:00 1.stupeň, 17:30 2.stupeň 1. - 9. ročník

Termíny pedagogických rad

Zahajovací pondělí 25. 08. 2021
1. čtvrtletí úterý 09. 11. 2021
2. čtvrtletí úterý 25. 01. 2022
3. čtvrtletí úterý 12. 04. 2022
4. čtvrtletí úterý 14. 06. 2022

Vydání vysvědčení

Za první pololetí 31.1. 2022
Za druhé pololetí 30.6. 2022

Přijímací zkoušky na střední školy

Talentové zkoušky - sportovní gymnázia od 00. 00. 0000 - do 00. 00. 0000
Talentové zkoušky - konzervatoř od 00. 00. 0000 - do 00. 00. 0000
Přihlášky od 00. 00. 0000 - do 00. 00. 0000

Čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia :

Přihlášky 00.00. 0000. a 00. 00. 0000
Termíny 00.00. 0000. a 00. 00. 0000

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií :

Přihlášky 00. 00. 0000 a 00. 00. 0000
Termíny 00. 00. 0000 a 00. 00. 0000

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu pro všechny uvedené obory vzdělání :

náhradní termín 1 00. 00. 0000
náhradní termín 2 00. 00. 0000