Organizace školního roku

Prázdniny ve školním roce 2022/2023

Podzimní 26.10. 2022 - 27.10. 2022
Vánoční 23.12. 2022 - 02.01. 2023
Pololetní 03.02. 2023
Jarní 13.03. 2023 - 19.03. 2023
Velikonoční 06.04. 2023 - 10.04. 2023
Hlavní 01.07. 2023 - 31.08. 2023

Úřední hodiny

pondělí8:00 - 14:00 - ve školním roce

Zápis do 1. ročníku

14. duben 2023 - od 14:00 - do 18:00
15. duben 2023 - od 09:00 - do 12:00

Termíny třídních schůzek

čtvrtek 01.09. 202209:30 - stručné informace o zahájení výuky 1.ročník
úterý 13.09. 2022 17:00 1.stupeň, 16:30 2.stupeň 1. - 9. ročník
úterý 15.11. 2022 Hovorové hodiny 16:00-18:00 hod.1. - 9. ročník
úterý 17.01. 2023 17:00 1.stupeň, 16:30 2.stupeň 1. - 9. ročník
úterý 18.04. 2023 Hovorové hodiny 16:00-18:00 hod.1. - 9. ročník

Termíny pedagogických rad

Zahajovací čvrtek 25. 08. 2022
1. pedagogická rada úterý, čtvrtek 30. 08. 2022, 01.09. 2022
2. pedagogická rada úterý 15. 11. 2023
3. pedagogická rada úterý 24. 01. 2023
4. pedagogická rada úterý 18. 04. 2023
5. pedagogická rada úterý 20. 06. 2023

Vydání vysvědčení

Za první pololetí 31.1. 2023
Za druhé pololetí 30.6. 2023

Přijímací zkoušky na střední školy

Talentové zkoušky - sportovní gymnázia od 00. 00. 0000 - do 00. 00. 0000
Talentové zkoušky - konzervatoř od 00. 00. 0000 - do 00. 00. 0000
Přihlášky od 00. 00. 0000 - do 00. 00. 0000

Čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia :

Přihlášky úterý 12. dubna 2022
Termíny středa 13. dubna 2022

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií :

Přihlášky čtvrtek 19. dubna 2022
Termíny pátek 20. dubna 2022

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu pro všechny uvedené obory vzdělání :

náhradní termín 1 středa 10. května 2022
náhradní termín 2 čtvrtek 11. května 2022