"Zdraví" - projekt organizovaný zařízením LIPKA

Projekt trval 6 měsíců a měl tři témata:

  1. STRAVA
  2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  3. POHYB

V průběhu projektu žáci obdrželi celou řadu pomůcek a pracovních listů, které se dají opakovaně používat. Celý projekt vyvrcholil 23.6.2015 Festivalem zdravé stravy. Každá z 10 škol - tříd připravila ochutnávku zdravého jídla. Naši žáci vybojovali krásné 2. místo s receptem na ovesné sušenky. Recept byl otištěn v Kuchařce zdravého stravování.

Žáci získali mnoho podnětů a informací, které mohou každodenně využívat.

Třídní učitelka I. Kmošková

Zpět