Partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_17_007

V rámci EU a fondu evropské pomoci nejchudším osobám je naše škola zapojena do „ Operačního programu potravinové a materiální pomoci“. V rámci tohoto projektu pro šk. rok 2017/2018 škola obdržela částku ve výši 32.810,- Kč.