"Prevence školní neúspěšnosti na základních školách v Brně."

Projekt na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem nebo předčasným odchodem ze vzdělávání na základní škole.

projekt „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“ CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126 Statutární město Brno Magistrát města Brna odbor školství, mládeže a tělovýchovy Dominikánské náměstí 3 601 67 Brno

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/prevence-skolni-neuspesnosti-na-zakladnich-skolach-ve-meste-brne/#c4481272