Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
skola_a_projekty:vyzva_c._06_16_066:start [2018/10/22 12:13]
jjelinek
skola_a_projekty:vyzva_c._06_16_066:start [2018/10/22 12:14] (aktuální)
jjelinek
Řádek 9: Řádek 9:
 https://​www.brno.cz/​sprava-mesta/​magistrat-mesta-brna/​usek-skolstvi-a-prorodinne-politiky/​odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/​projekty/​mesto-brno-zvysuje-kvalitu-vyuky-odbornych-predmetu-na-zakladnich-skolach/​ https://​www.brno.cz/​sprava-mesta/​magistrat-mesta-brna/​usek-skolstvi-a-prorodinne-politiky/​odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/​projekty/​mesto-brno-zvysuje-kvalitu-vyuky-odbornych-predmetu-na-zakladnich-skolach/​
  
-{{ :​skola_a_projekty:​vyzva_c._06_16_066:​a3_plakat_publicita_iti.pdf |}}+{{ :​skola_a_projekty:​vyzva_c._06_16_066:​a3_plakat_publicita_iti.pdf |Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách}}