RODIČE VÍTÁNI – certifikace škol

Zavedenou značkou Rodiče vítáni se mohou na svých dveřích pyšnit všechny školy, které jsou vstřícné při komunikaci s rodiči.

Co to znamená? V každé škole, která se snaží být školou otevřenou, panuje mezi rodiči a učiteli důvěra i partnerství. Základním předpokladem je, že dobré vztahy mezi rodinou a školou vedou ke spokojeným žákům a jejich dobrým výsledkům. V současné době mohou o certifikaci požádat mateřské, základní a základní umělecké školy.

Co je certifikace Rodiče vítáni? Proč si ji pořídit?

Tato certifikace garantuje vstřícné jednání mezi školou a rodiči. Usnadňuje rodičům výběr školy. Pro školy je zase významnou reklamou. Ukazuje, že je škola v pozitivním směru odlišná od jiných. Výsledkem pak může být vyšší zájem o vzdělávání žáků právě na této škole