Projekt KREATIV

V projektu KREATIV byla naše základní škola byla zapojena jako spolupracující škola do sítě CKP Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace.

Projekt, který si klade za cíl vytvořit podporu pro rozvoj pedagogů v oblasti zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.

Anotace projektu

Název projektu KREATIV značí „Kvalitu, Realizaci, Emoce, Aktivitu, Tradice, Inovace, Vzdělávání“. Projekt si klade za cíl vytvořit celorepublikovou síť pro podporu rozvoje pedagogů v oblasti SC5 c) Kreativní výuka žáků a studentů. Atributy kreativity korespondují s dovednostmi, které jsou důležité pro rozvoj klíčových kompetencí. Rozvoj kreativity je tudíž vzdělávacím cílem a neváže se jenom na oblast umění a rozvoj talentu. Jedná se o specifické schopnosti – zvyklosti myšlení, které je potřebné zprostředkovat dětem, žákům a studentům, přičemž právě umění a postupy umělecké tvorby jsou cenným a efektivním nástrojem pro celoživotní rozvoj a uplatnění na trhu práce.

Ve spolupracujících školách byla vytvořena centra kolegiální podpory. Jejich cílem bylo připravit projektová odpoledne na zvolené téma. Tato odpoledne byla otevřená pro neformální setkání učitelů okolních škol, kdy nad daným tématem a stanoveným cílem probíhala diskuse a spolupráce. Při ní dochází k vzájemnému vzdělávání se a předávání zkušeností mezi pracovníky centra, jakožto lídry a zástupci okolních škol, případně dalšími aktéry ve vzdělávání. Projektová odpoledne byla realizována min. 1 x měsíčně v délce minimálně 2 hodin.