Ovoce a mléko do škol

Mléko do škol Škola je zapojena do projektu Evropské unie. Od září 2017 mají všichni žáci školy nárok na neochucené mléčné výrobky ZCELA ZDARMA, a to cca 4 ks / měsíc, a dotované ochucené mléko a mléčné výrobky, které budou cenově zvýhodněny tak jako dosud. Dodavatelem produktů pro žáky naší školy je firma COME.

Cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.

HAPPYSNACK – ŠKOLNÍ AUTOMAT NA ZDRAVOU SVAČINKU

Projekt Happysnack – školní automat na zdravou svačinku – sdružuje evropské dotované programy Podpora spotřeby školního mléka a Ovoce a zelenina do škol doplněné o výrobky splňující požadavky na zdravou výživu dětí, žáků a studentů v souladu se zněním §32, odst. 2, zákona č. 82/2015 Sb., kterým se mění školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Projekt Happysnack® Happysnack® = dodávky výrobků zdravé výživy do škol prostřednictvím chladících výdejních automatů.

ROZSÁHLÉ POKRYTÍ - v projektu je zapojeno 480 největších základních a středních škol po téměř celé České republice.

DOTAČNÍ PROGRAMY - pod svou hlavičkou sdružuje tzv. „Školní projekt“, dotovaný EU a ČR, který zahrnuje dva samostatné projekty: Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol.

GARANT PROJEKTU - profesionální nutriční terapeutky pečlivě kontrolují vhodnost nabízeného sortimentu ve školním automatu.

VYSOKÁ BEZPEČNOST – používáním bezhotovostních předplacených karet se zamezuje riziku nevhodné útraty hotovosti dětmi, rodiče tak mají kontrolu nad volbou výběru výrobků z automatu.