Dotace OPVK Výzva č. 57

Podpora technického vzdělávání

Základní škola Brno, Novoměstská 21 získala finanční prostředky z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky na projekt v oblasti podpory 1.1 Zlepšení podmínek pro vzdělávání prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání. Projekt byl schválen pod registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/57.0901 a jeho realizace probíhá od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015.

Celková výše dotace činí 212 481,- Kč.

Základními cíli projektu je podpora výuky technických činností vedoucí k rozvoji technických dovedností žáků na 2. stupni ZŠ a ke zvýšení zájmu o následné vzdělávání v technických oborech. Součástí školního vzdělávacího programu platného od 1. 9. 2006 je i vzdělávací oblast Člověk a svět práce pro 2. stupeň realizována v tématických okruzích 1. Práce s technickými materiály a 2. Design a konstruování. Naše škola disponuje školní dílnou a ve výuce technických prací má více než třicetiletou tradici. I proto jsme využili možnosti z finančních prostředků projektu doplnit a zmodernizovat vybavení školní dílny. Pro žáky bylo zakoupeno nové nářadí a jednoduché stroje, s nimiž mohou pod dohledem pracovat. K usnadnění a zkvalitnění přípravy materiálu na výuku bylo pořízeno strojní vybavení pro pedagoga. Důležitým předpokladem realizace projektu bylo i absolvování semináře Rozvoj profesních dovedností učitele a nákup odborné literatury se zaměřením na zlepšování technických dovedností žáků ZŠ.

Projekt se nachází v závěrečné fázi, kdy bude celkově zhodnocen jeho přínos. Z dosavadních zkušeností lze konstatovat, že práce v dílně žáky baví a že se těší na praktické využití svých výrobků. Nyní pracují na výrobě ptačích krmítek, která budou opeřencům sloužit v okolí naší školy.

Mgr. Eva Baráková ředitelka školy

Zpět