Nadaní žáci

V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu „Nadaní žáci“ vyhlášeném Fakultou sociálních studií MU Brno. Cílem bylo objevit matematicky nadané dítě ve 3. ročníku naší školy.

Žáci 3. třídy vytypovaní třídní učitelkou absolvovali test matematického nadání připravený FSS MU Brno. Test vyhodnotila Mgr. Alena Hronová, učitelka matematiky na 2. stupni, která se na projektu podílí.

I když se naši třeťáci snažili a získali velký počet bodů, na zařazení mezi matematické talenty nedosáhli.

Zpět