Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
skola_a_projekty:mentoring_2016:start [2016/11/22 00:21]
jjelinek
skola_a_projekty:mentoring_2016:start [2016/11/22 00:23] (aktuální)
jjelinek
Řádek 4: Řádek 4:
 Naše škola je aktivně zapojena do celoměstského projektu CZ.1.07/​1.1.00/​46.0015 „Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách“ i v letošním školním roce. Naše škola je aktivně zapojena do celoměstského projektu CZ.1.07/​1.1.00/​46.0015 „Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách“ i v letošním školním roce.
  
 +Na škole působí pět mentorů, kteří pracují individuálně nebo ve skupinkách se žáky ohroženými školním neúspěchem. Po loňských zkušenostech,​ kdy se většina mentorovaných žáků zlepšila v přístupu ke školním povinnostem a následně v prospěchu, bylo letos zapojeno 22 žáků.