Mentoring 2016

Naše škola je aktivně zapojena do celoměstského projektu CZ.1.07/1.1.00/46.0015 „Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách“ i v letošním školním roce.

Na škole působí pět mentorů, kteří pracují individuálně nebo ve skupinkách se žáky ohroženými školním neúspěchem. Po loňských zkušenostech, kdy se většina mentorovaných žáků zlepšila v přístupu ke školním povinnostem a následně v prospěchu, bylo letos zapojeno 22 žáků.