Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skola_a_projekty:mentoring_2015:start [2015/11/12 09:55] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Mentoring 2015 ======
 +Naše škola je aktivně zapojena do celoměstského projektu CZ.1.07/​1.1.00/​46.0015 "​Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách"​ i v letošním školním roce.
  
 +Na škole působí pět mentorů, kteří pracují individuálně nebo ve skupinkách se žáky ohroženými školním neúspěchem.
 +Po loňských zkušenostech,​ kdy se většina mentorovaných žáků zlepšila v přístupu ke školním povinnostem a následně v prospěchu, bylo letos zapojeno 22 žáků. ​
 +
 +Více zde:​http://​www.brno.cz/​sprava-mesta/​magistrat-mesta-brna/​usek-socialne-kulturni/​odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/#​c4470935
 +
 +
 +[[..:​|Zpět]]