EU peníze školám

Dne 31.10.2013 jsme ukončili projekt financovaný z ESF známý pod pracovním názvem „šablony“.

Náš projektový záměr byl zaměřený na individualizaci výuky angličtiny, na zlepšení vybavenosti školy IT technikou, vytvoření digitálních učebních materiálů a vzdělávání pedagogů v této oblasti.

Projekt trval 30 měsíců a škole postupně přinesl částku 1 077 345,- Kč.

Zpět