Budoucí vize planety Země

Projekt běží od 26.10.2015 – do 17.6.2016 a je zaměřen na ekologii a ochranu přírody pro žáky prvního stupně, na naší škole to jsou žáci 3. a 4. ročníku. Pracovní a výtvarné aktivity zahrnující učivo zeměpisné a přírodovědné probíhá částečně ve škole, ale také ve středisku ekologické výchovy Hlídka. Děti vypracovaly v hodinách přírodovědy sadu pracovních listů zaměřených na ochranu přírody. Ve výtvarné výchově se snažili pozorovat a zobrazit krásy přírody a proti tomu nevzhledná zákoutí s odpadky, která se nacházejí v okolí jejich bydliště. V pracovní činnosti vytvářeli přírodní vánoční ozdoby na jedličku, kterou na jaře zasadili v lese. Podle vlastní fantazie si barvami na textil vyzdobili lněnou tašku. Žáci si vyzkoušeli několik zajímavých fyzikálních pokusů a dověděli se zajímavé informace o zvířatech celého světa. Na mapě řadili zvířata do podnebných pásů. V průběhu hry si děti vyzkoušely, jaké následky by přineslo přelidnění a vyčerpání přírodních zdrojů. Projektu se účastní také další školy a vítězná třída dostane volné vstupenky do ZOO. Pořádá středisko ekologické výchovy Hlídka ve spolupráci se ZOO Brno.

Třídní učitelky Zuzana Konečná a Libuše Kouřilová