O stravování

V souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění, jsou strávníci zařazováni do skupin podle věku a to na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušný věk (1.9. - 31.8. kalendářního roku):

  • 7 - 10 let
  • 11 - 14 let
  • 15 a více let.

První den nemoci lze vydat oběd domů (§ 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005). Po dobu dalších dní nemoci, nebo jiné nepřítomnosti žáka ve škole, nelze vydávat stravu domů, neboť dítě má nárok na školní stravování pouze ve dnech účasti ve vyučování.

Nabízíme tři druhy jídel, dopolední svačiny, po dohodě i individuální diety (šetřící, diabetes, bezlepková apod.). Druh jídla je možné zvolit dva pracovní dny předem do 13:00 hodin.

Objednávky stravy lze provádět :

  • přes internet po předchozí registraci, přístupové údaje vydává ŠJ
  • na snímači v prostorách jídelny pomocí čipu
  • e-mailem, telefonicky, popř. osobně u stravovací referentky.

Výdej stravy je umožněn a evidován pomocí čipu.

Úhrada za stravování se provádí do 24. dne v kalendářním měsíci :

  • trvalým nebo jednorázovým příkazem
  • složenkou

Zpět