Školní jídelna

Dietní školní stravování

Vzhledem k podmínkám v novelizované vyhlášce o školním stravování nebude od 1.9. 2015 naše ŠJ dietní stravování zajišovat.

Pokud rodiče požádají, lze uzavřít se školou smlouvu o vydávání dietního jídla připraveného rodiči a doručeného do ŠJ. Bližší informace u vedoucí ŠJ pí Flenderové, tel. 541225349 nebo na : jidelna@zsnovomestska.cz

Týden společného vaření v ŠJ

Naše škola se připojila k výzvě OŠMT MMB, který organizoval „Týden společného jídelníčku“ pro školní jídelny v městě Brně. Akce byla pořádána k 50. výročí založení školního stravování v naší republice.

Poslání školní jídelny

Hlavním úkolem je poskytovat stravování pro žáky a zaměstnance naší školy. Formou vývozu připravujeme obědy žákům a zaměstnancům MŠ Ořešín a Mateřská škola Brno Tumaňanova 59, ale i ostatním zájemcům o kvalitní stravování.

Nabízíme výběr ze dvou druhů jídel. Dietní jídla přinesená rodiči žákům připravíme k výdeji.

V rámci doplňkové činnosti připravujeme pro naše žáky dopolední svačinky.

V naší moderní kuchyni vaříme obědy i pro „cizí“ strávníky (důchodce, matky na MD, zaměstnance úřadů a zdravotníky) formou „přes ulici“.