Ceník stravování

Strávníci Cena Porce masa
7 - 10 let 29 Kč 70 g
11 - 14 let 31 Kč 80 g
15 a více let 33 Kč 90 g
Zaměstnanci školy 33 Kč 90 g
Cizí strávníci - jídelna 63 Kč 90 g
Cizí strávníci - „přes ulici“ 60 Kč 90 g
Zaměstanci jiných škol - vývoz 60 Kč 90 g
Děti MŠ - oběd + 2 svačinky 42 Kč
Dopolední svačinky ZŠ 15 Kč

Platnost ceníku od 1.9.2019

Zpět