Ceník stravování

Strávníci Cena Porce masa
7 - 10 let 31 Kč 70 g
11 - 14 let 33 Kč 80 g
15 a více let 35 Kč 90 g
Zaměstnanci školy 35 Kč 90 g
Cizí strávníci - jídelna 73 Kč 90 g
Cizí strávníci - „přes ulici“ 70 Kč 90 g
Zaměstanci jiných škol - vývoz 65 Kč 90 g
Děti MŠ - oběd + 2 svačinky 66 Kč
Dopolední svačinky ZŠ 20 Kč

Platnost ceníku od 1.9.2022

Zpět