Ceník stravování

Strávníci Cena Porce masa
7 - 10 let 27 Kč 70 g
11 - 14 let 29 Kč 80 g
15 a více let 31 Kč 90 g
Zaměstnanci školy 31 Kč 90 g
Cizí strávníci - jídelna 61 Kč 90 g
Cizí strávníci - „přes ulici“ 57 Kč 90 g
Zaměstanci jiných škol - vývoz 57 Kč 90 g
Děti MŠ - oběd + 2 svačinky 40 Kč
Dopolední svačinky ZŠ 15 Kč

Platnost ceníku od 1.3.2017

Zpět