Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
sd:start [2019/11/28 15:39]
mnemcova [Vánoční prázdniny]
sd:start [2020/05/12 15:39] (aktuální)
mnemcova [Zápis do školní družiny na školní rok 2020/21]
Řádek 10: Řádek 10:
  
 ---- ----
- ===== Vánoční prázdniny ​=====+===== Zápis do školní družiny na školní rok 2020/​21 ​=====
  
 Vážení rodiče, Vážení rodiče,
-  
-nabízíme provoz školní družiny během vánočních prázdnin. Provoz bude otevřen, **pokud přihlášených dětí** v jednotlivé dny **bude alespoň deset**. **školní jídelna** bude v tyto dny **mimo provoz**. Program se přizpůsobí aktuálnímu počasí. Přihlášky dostanou děti ve školní družině. Prosíme **__odevzdávejte vyplněné přihlášky i v případě nezájmu__** a to nejpozději __**do 9. 12**__. 
  
-**Provoz:** 7:00 - 16:00+děti, které nastoupí do školy od 25.5. dostanou zápisní lístek ve školní družině. Po vyplnění pošlete obratem zpět k nám do jednotlivých oddělení. 
 +U dětí, které zůstávají doma, si rodiče zápisní lístek vytisknou z webových stránek školy (pod odkazem dokumenty ke stažení) a poté mohou hodit do poštovní schránky, která visí u hlavního vchodu do školy. Pokud nemáte možnost tisku, po telefonické domluvě vám předáme tiskopis osobně.
  
-**Ve dnech:** 2312., 27. 12., 30. 12., 2. 1. a 3. 1.+**Termín odevzdání** zápisního lístku pro všechny je **do 5.62020**
  
-Dubanská+Prosím rodiče o dodržení termínu.
  
 +Přihlášeným dětem bude v novém školním roce (v září) přidělen nový variabilní symbol k úhradě školní družiny. Proto neposílejte do té doby platbu se stávajícím variabilním symbolem.
  
 +Děkuji,
 +
 +Dubanská
 ---- ----
  
 +===== Provoz ŠD o hlavních prázdninách =====
  
 +Vážení rodiče,
  
 +nabízíme Vám otevření školní družiny v období hlavních prázdnin, __v termínu 29. 6. - 10. 7. a 24. 8. - 28. 8.__ formou příměstského tábora (jednodenní výlety, hry, soutěže, zajímavé výstavy, muzea apod.).
  
 +Máte možnost využít naši nabízenou pomoc o starost vašeho dítka, a mít tak prostor věnovat se svým pracovním povinnostem.
  
 +**Cena** tábora se odráží jen od ceny vstupného a dopravy (MHD, vlak nebo autobus).
  
-===== UPOZORNĚNÍ =====+**Provoz:** 7:30-15:30
  
-Omluvenky do ŠD naleznete v provozních a organizačních podmínkách. ​+**Stravování:​** vlastní jídlo, pití
  
-Dubanská+**Program:​** jak bylo výše uvedeno – jednodenní výlety, hry, návštěva výstav apod., harmonogram výletů i s cenami dostanete začátkem června. 
 + 
 +__Přihlášených dětí musí být alespoň 10.__ 
 + 
 +Přihlášku k tisku najdete níže.  
 + 
 +Vyplněnou přihlášku nám odevzdejte **do 29. 5.** Po tomto termínu již nelze dítě přihlásit. 
 + 
 +Dubanská  
 + 
 +{{ :​sd:​prihlaska.docx |}} 
 + 
 +---- 
 + 
 + 
 + 
 +==== Upozornění ==== 
 + 
 +  * __Odhlášku__ ze školní družiny najdete __v dokumentech ke stažení__. Upozorňujeme,​ že **za započatý měsíc je nutné zaplatit poplatek za ŠD**.  
 +  * __Omluvenky__ do ŠD naleznete __v provozních a organizačních podmínkách__.  
 + 
 + Dubanská