Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
sd:start [2019/10/11 09:02]
mnemcova [Provoz družiny během podzimních prázdnin a ředitelského volna]
sd:start [2020/05/12 15:39] (aktuální)
mnemcova [Zápis do školní družiny na školní rok 2020/21]
Řádek 8: Řádek 8:
  
 Školní družina je výchovným partnerem školy a rodiny. Plní výchovně-vzdělávací cíle, rozvíjí osobnostní a sociální kompetence, má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů, rozvíjí specifická nadání dětí, případně pomáhá překonávat handicapy. Školní družina je místo pro regeneraci sil dítěte po vyučování,​ pro zájmové vyžití dětí, pro rozvíjení tvořivostí,​ pro posilování sebevědomí dětí, místo pro radost, místo pro setkávání ​ a komunikaci vychovatelek s rodiči. Školní družina je výchovným partnerem školy a rodiny. Plní výchovně-vzdělávací cíle, rozvíjí osobnostní a sociální kompetence, má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů, rozvíjí specifická nadání dětí, případně pomáhá překonávat handicapy. Školní družina je místo pro regeneraci sil dítěte po vyučování,​ pro zájmové vyžití dětí, pro rozvíjení tvořivostí,​ pro posilování sebevědomí dětí, místo pro radost, místo pro setkávání ​ a komunikaci vychovatelek s rodiči.
- 
  
 ---- ----
 +===== Zápis do školní družiny na školní rok 2020/21 =====
  
-===== Dýně =====+Vážení rodiče,
  
-Prosíme rodiče o darování dýní pro školní družinuBudeme velmi vděční za dýně jakýchkoliv barev i velikostíDýně poslouží jako výzdoba ​školní družiny, věí si společně s tmi vydlabeme a vyřeme jim strašidelné obličeje ​pro oslavu Halloweenu. Předem Vám kujeme.+děti, které nastoupí do školy od 25.5dostanou zápisní lístek ve školní družině. Po vyplnění pošlete obratem zpěk nám do jednotlivých oddělení. 
 +tí, které zůstávají doma, si rodičzápisní lístek vytisknou z webových stránek školy (pod odkazem dokumenty ke stažení) a poté mohou hodit do poštovní schránky, která visí u hlavního vchodu do školy. Pokud nemáte možnost tisku, po telefonické domluvě vám předáme tiskopis osobně. 
 + 
 +**Termín odevzdání** zápisního lístku ​pro všechny je **do 5.6. 2020** 
 + 
 +Prosím rodiče o dodržení termínu. 
 + 
 +ihlášeným ​tem bude v novém školním roce (v září) přidělen nový variabilní symbol k úhradě školní družinyProto neposílejte do té doby platbu se stávajícím variabilním symbolem. 
 + 
 +Děkuji,
  
 Dubanská Dubanská
 +----
 +
 +===== Provoz ŠD o hlavních prázdninách =====
 +
 +Vážení rodiče,
 +
 +nabízíme Vám otevření školní družiny v období hlavních prázdnin, __v termínu 29. 6. - 10. 7. a 24. 8. - 28. 8.__ formou příměstského tábora (jednodenní výlety, hry, soutěže, zajímavé výstavy, muzea apod.).
 +
 +Máte možnost využít naši nabízenou pomoc o starost vašeho dítka, a mít tak prostor věnovat se svým pracovním povinnostem.
 +
 +**Cena** tábora se odráží jen od ceny vstupného a dopravy (MHD, vlak nebo autobus).
 +
 +**Provoz:** 7:30-15:30
 +
 +**Stravování:​** vlastní jídlo, pití
 +
 +**Program:​** jak bylo výše uvedeno – jednodenní výlety, hry, návštěva výstav apod., harmonogram výletů i s cenami dostanete začátkem června.
 +
 +__Přihlášených dětí musí být alespoň 10.__
 +
 +Přihlášku k tisku najdete níže. ​
 +
 +Vyplněnou přihlášku nám odevzdejte **do 29. 5.** Po tomto termínu již nelze dítě přihlásit.
 +
 +Dubanská ​
 +
 +{{ :​sd:​prihlaska.docx |}}
  
 ---- ----
  
  
-===== UPOZORNĚNÍ ===== 
  
-Omluvenky do ŠD naleznete v provozních a organizačních podmínkách. ​+==== Upozornění ====
  
-Dubanská+  * __Odhlášku__ ze školní družiny najdete __v dokumentech ke stažení__. Upozorňujeme,​ že **za započatý měsíc je nutné zaplatit poplatek za ŠD**.  
 +  * __Omluvenky__ do ŠD naleznete __v provozních a organizačních podmínkách__.  
 + 
 + Dubanská