Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
sd:start [2019/06/07 09:16]
mnemcova [Kontakty]
sd:start [2019/06/12 17:33] (aktuální)
mnemcova
Řádek 8: Řádek 8:
 Školní družina je výchovným partnerem školy a rodiny. Plní výchovně-vzdělávací cíle, rozvíjí osobnostní a sociální kompetence, má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů, rozvíjí specifická nadání dětí, případně pomáhá překonávat handicapy. Školní družina je místo pro regeneraci sil dítěte po vyučování,​ pro zájmové vyžití dětí, pro rozvíjení tvořivostí,​ pro posilování sebevědomí dětí, místo pro radost, místo pro setkávání ​ a komunikaci vychovatelek s rodiči. Školní družina je výchovným partnerem školy a rodiny. Plní výchovně-vzdělávací cíle, rozvíjí osobnostní a sociální kompetence, má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů, rozvíjí specifická nadání dětí, případně pomáhá překonávat handicapy. Školní družina je místo pro regeneraci sil dítěte po vyučování,​ pro zájmové vyžití dětí, pro rozvíjení tvořivostí,​ pro posilování sebevědomí dětí, místo pro radost, místo pro setkávání ​ a komunikaci vychovatelek s rodiči.
  
 +
 +----
 +
 +Vážení rodiče,
 +
 +školní družina bude v termínu 26. 8. - 30. 8. **pro přihlášené zájemce** otevřena, pokud přihlášených dětí bude alespoň deset.
 +
 +Provoz: 7:00 - 16:00
 +
 +V případě zájmu kontaktujte vedoucí vychovatelku.
 +
 +Termín přihlášení do 18. 6.
 +
 +Mgr. Pavlína Dubanská
  
 ---- ----