Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
sd:start [2019/06/12 17:33]
mnemcova
sd:start [2019/09/11 18:55] (aktuální)
mhamanova [Nabídka kroužků ŠD ve školním roce 2019/2020]
Řádek 1: Řádek 1:
 +
 ====== Školní družina ====== ====== Školní družina ======
  
Řádek 10: Řádek 11:
  
 ---- ----
 +===== UPOZORNĚNÍ =====
  
-Vážení rodiče,+===== Stop stav =====
  
-školní družina bude v termínu 26. 8. - 30. 8. **pro přihlášené zájemce** otevřena, pokud přihlášených dětí bude alespoň deset. 
  
-Provoz: 7:00 - 16:00+V současné době je již školní družina plně obsazena a nebude přijímat další žáky.
  
-V případě zájmu kontaktujte vedoucí vychovatelku.+Děkujeme za pochopení.
  
-Termín přihlášení do 18. 6. +Dubanská
- +
-Mgr. Pavlína ​Dubanská+
  
 ---- ----
  
  
-====== Upozornění ====== 
  
-V době voleb do evropského parlamentu (24. 5. 2019) bude školní družina mimo své prostory.+===== Provozní doba ===== 
 +Pondělí - pátek 6:30 - 7:50 a 11:40 - 17:00 hodin
  
-Prosíme **NEZVONIT**.+----
  
-U hlavního vchodu bude v době **od 11:40 do 15:30** žákovská služba. **Po 15:30** si ti vyzvedávejte osobně ve třídách 1.A a 1.B.+===== Vyzvedávání ​tí =====
  
-Dubanská+Pravidelně pondělí až pátek v době **13:​00-13:​45** a **15:​00-17:​00** podle následující tabulky. ​
  
-----+V době od **13:45-15:00** mají děti rekreační činnost ​**pobyt venku mimo školu**.
  
 +** Prosíme rodiče o dodržování těchto časů. **
  
-======Upozornění:​ Úhrada školní družiny za období září - prosinec 2018/​2019======+__**Zvoňte na příslušná oddělení.**__
  
  
-Vážení rodiče,+|                  | **11:​40-13:​45** |**15:​00-16:​00** |**16:​00-17:​00**| 
 +|**I. odd.** ​      | 1.A4.A        | 1.A, 1.B, 4.A, 4.B  | **všichni** ​  | 
 +|**II. odd. **     | 1.B, 4.B        |                     ​| ​              | 
 +|**III. odd. **    | 2.A             | 2.A, 3.A            |               | 
 +|**IV. odd.** ​     | 2.B             | 2.B, 3.B            |               | 
 +|**V. odd.** ​      | 3.A, 3.B        |                     ​| ​              | 
 +         
  
-splatnost úplaty školní družiny za období září - prosinec 2018 je do 7. 9. 2018. 
- 
-Kapacita ŠD je již naplněna. **Nedodržením** termínu splatnosti bude Vaše dítě ze ŠD vyřazeno. 
- 
-Dubanská 
  
 ---- ----
  
  
 +===== Odchody žáků na oběd =====
  
 +Z provozních a organizačních důvodů rozhodlo vedení školy, že žáci školní družiny budou odcházet ​ na oběd viz. níže tabulka. Žáci, kteří z neodkladných důvodů potřebují odejít na oběd po vyučování,​ domluví se individuálně.
  
 +Děkujeme za pochopení,
  
 +P. Dubanská
  
  
  
 +|                | **11:​40** ​        | **12:​35** ​                              ​| ​
 +|   ​**Pondělí** ​ |                   | 1. A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B |  ​
 +|   ​**Úterý** ​   | 1.A, 1.B, 2.A, 2.B| 3.A, 3.B, 4.A, 4.B                      |
 +|   ​**Středa** ​  | 1.A, 1.B, 2.A     | 2.B, 3.A, 3.B. 4.A, 4.B                 ​| ​     ​
 +|   ​**Čtvrtek** ​ | 1.A, 1.B, 2.A, 2.B| 3.A, 3.B. 4.A, 4.B                      |
 +|   ​**Pátek** ​   | 1.A, 1.B, 2.B     | 2.A, 3.A, 3.B. 4.A, 4.B                 |
  
  
Řádek 66: Řádek 77:
  
  
 +**  Žádáme rodiče o dodržování těchto časů.** ​
  
- 
- 
-===== Provozní doba ===== 
-Pondělí - pátek 6:30 - 7:50 a 11:40 - 17:00 hodin 
-===== Vyzvedávání dětí ===    ​ 
-  * 13:00-13:30 zvonit na příslušná oddělení (I.-V.odd.)\\ 
-  * 15:00-16:00 zvonit na I.odd. (třídy 1.A,​B,​4.A,​B)\\ 
-  * 15:00-16:00 zvonit na III.odd. (třídy 2.A,B, 3.A,​B)\\ ​ 
-  * 16:00-17:00 zvonit na I. odd. (I.-V.odd.) 
  
 ---- ----
  
-===== Odchody žáků na oběd ===== 
  
-Z provozních a organizačních důvodů rozhodlo vedení školy, že žáci ​školní družiny ​budou odcházet ​ na oběd vizníže tabulkyŽáci, kteří z neodkladných důvodů potřebují odejít na oběd po vyučovánídomluví se individuálně+===== Kontakty ===== 
-Děkujeme za pochopení +|**Telefon** ​               || 549 275 075 | 
-P. Dubanská+|**Vedoucí ​školní družiny** ||Mgr.Pavlína Dubanská | 
 +|**Vychovatelky** ​          |Ioddělení ​ | Eva Voženílková ​      |1.A4.A | 
 +|                           |IIoddělení | Mgr. Pavlína ​Dubanská ​|1.B, 4.B | 
 +|                           |III. oddělení| Martina Hamanová ​     |2.A      | 
 +|                           |IV. oddělení | Bc. Michaela Němcová ​ |2.B      | 
 +|                           |V. oddělení ​ | Martina Mazurová ​     |3.A, 3.B |
  
-**Třídy odcházející na oběd 11.40** 
  
  
-|     ​|| ​     |Doprovázející vychovatelka | +Týdenní skladba zaměstnání zahrnuje pravidelně se opakující činnosti - např. pohybové aktivity v přírodě, na hřišti a v tělocvičně,​ výtvarné a rukodělné činnosti, zpěv, tanec a literárně-dramatickou činnost.
- +
  
 +Další činnosti jsou zařazovány podle ročního plánu. Jedná se o tématické akce, soutěže, výstavky z prací v kroužcích,​ besedy k aktuálním tématům, primární prevence zdravého životního stylu, karneval, "​Čertovské veselení",​ výtvarné ztvárnění jara, jaro všemi smysly, adopce zvířat v ZOO Brno. 
 +                             
  
-**Třídy odcházející na oběd 12.35** 
  
-|     || |Doprovázející vychovatelka|+----
  
  
  
  
 +===== Nabídka kroužků ŠD ve školním roce 2019/2020 =====
  
 +Pro zájemce opět otevíráme kroužky viz. tabulka níže.
  
 +**Přihlášky** na tyto kroužky budou dětem rozdány **na začátku školního roku**.
  
 +Nově bude otevřený **kroužek flétny**. V kroužku se děti budou učit základy hry na flétnu, někdy si zazpívají,​ vyzkouší si jednoduché bicí nástroje, budou hrát hudebně pohybové hry a občas si i zatančí.
  
 +Dále bude k dispozici kroužek primární logopedické prevence- podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí. Kroužek bude probíhat ve **středu** a v **pátek** vždy **od 15:15 do 16:00**. Více informací o tomto kroužku u Mgr. Pavlíny Dubanské.
  
-**  Žádáme rodiče o dodržování těchto časů.** ​ 
  
 +| **Po** | __Výtvarný kroužek__|15:​00-16:​30 ​ | začátek 16.9.     | Dubanská ​       |
 +|        | 1.-5.třída ​         |bez poplatku ​                                      |
 +| **Út** | __Keramika __       ​|15:​00-16:​45 ​ | začátek 1.10.     | Dubanská ​       |
 +|        |1.-5.třída ​          |CVČ Kořískova,​ cena 1200 Kč/​pol. ​                  ​| ​   ​
 +|        | __Zdravotnický kroužek__|7:​00-7:​45| začátek 17. 9.    |Hamanová ​        |
 +|        |1.-5. třída ​         |bez poplatku ​                                      |
 +|        | __Flétna__ ​             |16:​00-16:​45 ​ | začátek 17.9. | Němcová ​        |
 +|        |1.-5. třída ​         |bez poplatku ​                                      |
 +| **Čt** | __Keramika__ ​           |15:00 - 15:45| začátek 3.10. | Dubanská ​       | 
 +|        |1.-5. třída ​         |CVČ Kořískova,​ cena 1200 Kč/​pol. ​                  |
 +|        |__ Flétna __             ​|16:​05-16:​50 ​ | začátek 19.9. | Němcová ​        |
 +|        |1.-5. třída ​         |bez poplatku ​                                      |
 +| **Pá** | __Pohybové hry__        |13.00-15:​00 ​ | začátek 20.9.  | Voženílková ​   |
 +|        |1.-5.třída ​         |bez poplatku, tělocvična ​                           |
  
 ---- ----
  
  
-===== Kontakty ​===== + ===== Plán činností ve školním roce 2019/​2020 ​=====
-|**Telefon** ​               || 549 275 075 | +
-|**Vedoucí školní družiny** ||Mgr.Pavlína Dubanská | +
-|**Vychovatelky** ​          |I. oddělení ​ | Eva Voženílková ​ |1. A, (část žáků 4. a 5. tř.)| +
-|                           |II. oddělení | Pavlína Dubanská |1. B, (část žáků 4. a 5. tř.)| +
-|                           |III. oddělení| Martina Hamanová |3. A, 3. B| +
-|                           |IV. oddělení | Bc. Michaela Němcová |2. B (část žáků 4. a 5. tř.)| +
-|                           |V. oddělení ​ | Bc. Kristýna Kadlecová|2. A (část žáků 4. a 5. tř.)| +
- +
- +
- +
-Týdenní skladba zaměstnání zahrnuje pravidelně se opakující činnosti - např. pohybové aktivity v přírodě, na hřišti a v tělocvičně,​ výtvarné a rukodělné činnosti, zpěv, tanec a literárně-dramatickou činnost. +
- +
-Další činnosti jsou zařazovány podle ročního plánu. Jedná se o tématické akce, soutěže, výstavky z prací v kroužcích,​ besedy k aktuálním tématům, primární prevence zdravého životního stylu, karneval, "​Čertovské veselení",​ výtvarné ztvárnění jara, jaro všemi smysly, adopce zvířat v ZOO Brno.  +
-                              +
- +
- +
----- +
  
-===== Výběr činností ve školním roce 2018/2019 ===== +^ Září ​    | - rozdělení dětí do oddělení, kroužků,
-^ Září ​    | - rozdělení dětí do oddělení, kroužků| ​+
 |          | - Pojďme se seznámit - poučení bezpečnosti,​ seznámení s vnitřním řádem školní družiny,​\\ ​  ​prohlídka školy,​| ​         ​ |          | - Pojďme se seznámit - poučení bezpečnosti,​ seznámení s vnitřním řádem školní družiny,​\\ ​  ​prohlídka školy,​| ​         ​
-|          | - zahájení zájmové činnosti, |       +|          | - zahájení zájmové činnosti, |  
-|          | - Sportovní odpoledne ​na hřišti – uvítání nových prvňáčků,|    +|          | - kresba dětí ​na chodník  ​          ​
 |          | - tematické vycházky za babím létem,| |          | - tematické vycházky za babím létem,|
-|          | - Loučení s létem ​- spolupráce s CVČ Gromešova,| +|          | - Loučení s létem ​v Zamilovaném hájku,| 
-|          | - výzdoba chodeb a tříd.| ​    +|          | - výzdoba chodeb a tříd,|  
-^ Říjen  ​  | - Projekt ​Slavnost padajícího listí“⁄ sportovní hry na hřišti, podzimní tvoření, ​výtvarné ztvárnění podzimu, ​Halloween⁄,​|  ​+|          | - výstava ve vestibulu školy: "​Čteme současné brněnské autory"​.| 
 +^ Říjen  ​  | - Měsíc malířů: malujeme podle tvorby známých malířů, komiksový workshop,​| 
 +|          | - Slavnost padajícího listívýtvarné ztvárnění podzimu,dlabání dýní,​|  ​
 |          | - výzdoba chodeb a tříd,| |          | - výzdoba chodeb a tříd,|
-|          |- organizace podzimních prázdnin.| ​         +|          | - sportovní odpoledne na školním hřišti – uvítání nových prvňáčků|  
-^ Listopad |- Projekt -“ Prevence sociálně patologických vlivů“⁄ ​besedy o zdravém životním stylu, primární prevence, konzultace s odborníkem⁄,​| ​      +|          | - organizace podzimních prázdnin ​a ředitelského volna.|          
 +^ Listopad | - Prevence sociálně patologických vlivůbesedy o zdravém životním stylu, primární prevence, konzultace s odborníkem,​| ​      
 |          | - výzdoba chodeb a tříd,| |          | - výzdoba chodeb a tříd,|
-|          | - příprava na adventní čas - oslava sv. Martina.| ​                                         +|          | - příprava na adventní čas, | 
-^ Prosinec |- Projekt „Adventní čas“zvyky a tradice svátků, výtvarné ztvárnění,​ práce s přírodním materiálem,​ výstava a výzdoba prostor školní družiny⁄,​ |  ​+|          |- oslava ​svátku ​sv. Martina.| ​                                         
 +^ Prosinec |- Adventní časzvyky a tradice svátků, výtvarné ztvárnění,​ práce s přírodním materiálem,​ výstava a výzdoba prostor školní družiny, |  ​
 |          | - výzdoba chodeb a tříd,| |          | - výzdoba chodeb a tříd,|
 |          | - vánoční dílna pro rodiče,| |          | - vánoční dílna pro rodiče,|
 |          | - kouzelné Vánoce ve školní družině, |                      ​ |          | - kouzelné Vánoce ve školní družině, |                      ​
-|          |- „Čertovské veselení“- hry, soutěže,​| ​                                    +|          | - Čertovské veselení- hry, soutěže,​| ​                                    
-|          |- organizace vánočních prázdnin.| ​     +|          | - organizace vánočních prázdnin.| ​     
-^ Leden    |- výroba dárků k zápisu,|  +^ Leden    ​| - Měsíc hudby: výtvarné ztvárnění,​|  
-|          | - turnaj ​ve stolních hrách, Pexesový král,|+|          ​| - výroba dárků k zápisu,| 
 +|          | - turnaj ​v Mini cubes,
 +|          | - školní kolo "​Superstar"​|
 |          | - výzdoba chodeb a tříd,| |          | - výzdoba chodeb a tříd,|
-|          |- Projekt „ Zimní radovánky“sportovní hry na sněhu, výtvarné ztvárnění zimy, zimní sporty⁄.| ​    +|          | - Zimní radovánkysportovní hry na sněhu, výtvarné ztvárnění zimy, zimní sporty.| ​    
-^ Únor     ​|- ​Projekt „ Člověk a jeho zdraví“zdravotní soutěž, ukázky první pomoci, beseda s odborníkem⁄,​ | +^ Únor     | - Člověk a jeho zdravízdravotní soutěž, ukázky první pomoci, beseda s odborníkem,​ | 
 |          | - umět pomoci sobě i kamarádovi - základy zdravovědy,​ prevence úrazů,| |          | - umět pomoci sobě i kamarádovi - základy zdravovědy,​ prevence úrazů,|
-|          | - základní kolo "​Superstar",​| 
 |          |- Karneval – hry, soutěže, tanec,​|  ​ |          |- Karneval – hry, soutěže, tanec,​|  ​
-|          |- organizace jarních prázdnin,|     +|          |- organizace jarních prázdnin.| ​        
-|          |- základní kolo „ Superstar“. |     +^ Březen ​  |- Jaro všemi smyslyvycházky do přírody, přírodovědná soutěž, výtvarné ztvárnění,​ |                                                
-^ Březen ​  ​|- ​Projekt „ Jaro všemi smysly“⁄ vycházky do přírody, přírodovědná soutěž, výtvarné ztvárnění⁄,​ |                                                +|          |- návštěva ​školní ​knihovny: četba dětských autorů,| 
-|          | - návštěva knihovny,​| ​         ​+|          |- spolupráce s knihovnou Jiřího Mahena - výstava prací žáků,|          ​
 |          |- obvodní a městské kolo „Superstar“.| ​   ​ |          |- obvodní a městské kolo „Superstar“.| ​   ​
-^ Duben    |- Projekt „Dopravní výchova“dopravní soutěž - kvíz, soutěže na hřišti, učíme se dopravní značky, výtvarné ztvárnění⁄,​ |   +^ Duben    |- Dopravní výchovadopravní soutěž - kvíz, soutěže na hřišti, učíme se dopravní značky, výtvarné ztvárnění,​ |   ​ 
-|          |- výtvarná soutěž „ Ilustrujeme oblíbenou knihu“,| +|          | - organizace velikonočních prázdnin, |
 |          |- velikonoční výstava,​| ​ |          |- velikonoční výstava,​| ​
 |          | - velikonoční dílny pro děti a rodiče,| |          | - velikonoční dílny pro děti a rodiče,|
-|          | - pálení čarodějnic,​| +|          | - Den Země lesní program,|
-|          | - "Den Země" ​přírodovědný kvíz,|+
 |          | - výzdoba chodeb a tříd.| ​           |          | - výzdoba chodeb a tříd.| ​          
-^ Květen ​  ​|- ​Projekt“ ​Adopce ZOO Brno“ ⁄besedy o zvířatech,​ význam Zoologických zahrad, výtvarné ztvárnění ​Plakát ​ZOO⁄,|   +^ Květen ​  |- Adopce ZOO Brnobesedy o zvířatech,​ význam Zoologických zahrad, výtvarné ztvárnění ​plakátu ​ZOO,|   
-|          |- Lesní program – vycházky do lesa,|   +
 |          | - výzdoba chodeb a tříd,​| ​   |          | - výzdoba chodeb a tříd,​| ​  
-|          | - rostliny ​kolem nás - vycházky do přírody, určujeme rostliny, byliny.| ​   +|          | - Rostliny ​kolem nás - vycházky do přírody, určujeme rostliny, byliny.| ​   
-^ Červen ​  ​|- ​Projekt „ Místo, kde žijeme“ ⁄známá místa v Brně a okolí, orientace v místě bydliště, cestujeme a poznáváme - orientace na mapě/,|   +^ Červen ​  |- Místo, kde žijemeznámá místa v Brně a okolí, orientace v místě bydliště, cestujeme a poznáváme - orientace na mapě,​| ​  
-|          | - malování na chodníku,|   +|          | - Zahradní slavnost: vystoupení pro rodiče,|   
 |          | - dětský den - zábavné odpoledne, |    |          | - dětský den - zábavné odpoledne, |   
-|          |- základní kolo „ Olympiády“.| ​  +|          |- základní kolo Olympiády“.| ​  
                                                               ^                                                               ^
  
Řádek 183: Řádek 191:
 ---- ----
  
-===== Nabídka kroužků ŠD ve školním roce 2018/2019 ===== +
-| **Po** | Výtvarka | 15.00-16.30 | začátek 17.9 | Dubanská | +
-|        | 1.-5.třída| ​        |bez poplatku| ​        | +
-| **Út** | Keramika | 15.00-16.45 | začátek 2.10 | Dubanská | +
-|        |1.-5.třída| ​ |(CVČ Kořískova,​ cena 1000Kč/​pololetí)| ​   | +
-| **St** | Zdravotnický kroužek ​ |  15.00 -16.00 ​ | začátek 19.9  | Hamanová | +
-|        |2.-5.třída| | bez poplatku, III. odd.|    | +
-| **Čt** | Keramika ​ | 15.00 - 15.45 | začátek 4.10 | Dubanská |  +
-|        |1.-5. třída| |(CVČ Kořískova,​ cena 1000 Kč/​pololetí)| ​    | +
-| **Pá** | Pohybové hry  | 13.00-15.OO | začátek 21.9  | Voženílková | +
-|        |1.-5.třída| ​    | bez poplatku, tělocvična| |+