Školní družina

Školní družina je výchovným partnerem školy a rodiny. Plní výchovně-vzdělávací cíle, rozvíjí osobnostní a sociální kompetence, má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů, rozvíjí specifická nadání dětí, případně pomáhá překonávat handicapy. Školní družina je místo pro regeneraci sil dítěte po vyučování, pro zájmové vyžití dětí, pro rozvíjení tvořivostí, pro posilování sebevědomí dětí, místo pro radost, místo pro setkávání a komunikaci vychovatelek s rodiči.


Provoz ŠD ve školním roce 2021/22

Provoz školní družiny včetně ranní družiny začíná dne 1. 9. 2021. Děti mohou jít do družiny dle potřeby rodičů ihned po první vyučovací hodině.

Ranní družina začíná v 6:30 hod a vždy bude v I. oddělení.


Provozní doba

Pondělí - pátek 6:30 - 7:50 a 11:40 - 17:00 hodin

Dubanská


Provoz ŠD vzhledem ke COVID-19

Vzhledem k doporučení MŠMT Vás informujeme o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech:

 • od dětí se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
 • bude vyžadováno dodržování zásad osobní a respirační hygieny (kašlat, smrkat a kýchat do jednorázových kapesníků)
 • po příchodu do ŠD si každé dítě důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem, případně provede dezinfekci rukou
 • časté a intenzivní větrání prostor ŠD
 • důraz na mytí rukou před jídlem
 • sušení rukou papírovými ručníky na jedno použití
 • organizace oddělení ŠD ve vnitřních prostorách i při pobytu venku

Dubanská


Upozornění

 • Odhlášku ze školní družiny najdete v dokumentech ke stažení. Upozorňujeme, že za započatý měsíc je nutné zaplatit poplatek za ŠD.
 • Omluvenky do ŠD naleznete v provozních a organizačních podmínkách.

Dubanská


Vyzvedávání dětí

I. třídy

 • do 6. 9. 2021- po vyučování, dále 12:30, 13:30, 15:15, 16:00, 17:00 odvádíme celé oddělení do šatny
 • od 7. 9. 2021- podle následující tabulky. Rodiče si zazvoní na příslušné odd., děti odchází do šatny samy.

II.-V. třída

Pravidelně pondělí až pátek v době 13:30-14:00 a 15:00-17:00 podle následující tabulky.

V době od 14:00-15:00 mají děti rekreační činnost - pobyt venku mimo školu.

Prosíme rodiče o dodržování těchto časů.

Zvoňte na příslušná oddělení.

13:30-14:00 15:00-16:00 16:00-17:00
I. odd. I.A, I.C I.A, I.C I.A, I.B, I.C
II. odd. I.B, I.C I.B, I.C
III. odd. II.A, II.C II.A, II.C
IV. odd. II.B, II.C II.B, II.C II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, IV.A, IV.B, V.A, V.B
V. odd. III.A, III.B, V.A, V.B III.A, III.B IV.A, IV.B, V.A, V.B
VI. odd. IV.A, IV.B

Dubanská


Odchody žáků na oběd

Z provozních a organizačních důvodů rozhodlo vedení školy, že žáci školní družiny budou odcházet na oběd viz. níže tabulka. Žáci, kteří z neodkladných důvodů potřebují odejít na oběd po vyučování, domluví se individuálně.

Děkujeme za pochopení,

P. Dubanská

11:40 12:35
Pondělí 1.A, 1.B, 1.C, 2.B, 2.C, 2.A, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.B
Úterý 2.A, 2.C 1.A, 1.B, 1.C, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B
Středa 1.A, 1.B, 1.C, 2.B 2.A, 2.C, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B
Čtvrtek 1.A, 1.B, 1.C, 2.A 2.B, 2.C, 3.A, 3.B. 4.A, 4.B, 5.A
Pátek 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B 4.A, 4.B, 5.A, 5.B

Kontakty

Telefon 549 275 075
Vedoucí školní družiny Mgr.Pavlína Dubanská
Vychovatelky I. oddělení Eva Voženílková I.A, I.C
II. oddělení Mgr. Pavlína Dubanská I.B, I.C
III. oddělení Martina Hamanová II.A, II.C
IV. oddělení Bc. Michaela Němcová II.B, II.C
V. oddělení Martina Mazurová III.A, III.B, V.A, V.B
VI. oddělení Bc. Marie Smolíková IV.A, IV.B

Týdenní skladba zaměstnání zahrnuje pravidelně se opakující činnosti - např. pohybové aktivity v přírodě,
na hřišti a v tělocvičně, výtvarné a rukodělné činnosti, zpěv, tanec a literárně-dramatickou činnost.

Další činnosti jsou zařazovány podle ročního plánu. Jedná se například o tématické akce, soutěže, výstavy prací z kroužků, besedy k aktuálním tématům, podpora zdravého životního stylu, karneval, „Čertovské veselení“, „Jaro všemi smysly“, adopce zvířat v ZOO Brno.

Dubanská


Nabídka kroužků ŠD ve školním roce 2021/2022

Přihlášky na tyto kroužky budou dětem rozdány na začátku školního roku.

Po Flétna 16:00-17:00 začátek 27.9. Němcová
II.A, II.B, II.C bez poplatku
Út Pohybové hry v TV 14:00-15:00 začátek 21.9. Dubanská
I.B, I.C (2. odd.) bez poplatku
Zdravotnický kroužek 7:00-7:45 začátek 21.9. Hamanová
II.A, II.B, II.C bez poplatku
Keramika 15:00-16:45 začátek 21.9. Dubanská
I. - V. třída CVČ Kořískova, cena 1200 Kč/pol.
St Flétna 16:00-17:00 začátek 22.9. Němcová
II.A, II.B, II.C bez poplatku
Čt Keramika 15:00 - 16:45 začátek 23.9. Dubanská
I. - V. třída CVČ Kořískova, cena 1200 Kč/pol.
Pohybové hry v TV 14:00-15:00 začátek 24.9. Voženílková
I.A, I.C (1. odd.) bez poplatku

Dubanská


Plán činností ve školním roce 2021/2022

Září - rozdělení dětí do oddělení, kroužků
- Pojďme se seznámit - poučení bezpečnosti, seznámení s vnitřním řádem školní družiny, prohlídka školy
- zahájení zájmové činnosti
- tematické vycházky za babím létem
- Loučení s létem v Zamilovaném hájku - pohybové hry po odděleních
- 40 let výročí školy - akademie, výzdoba školy
- sportovní odpoledne na školním hřišti
Říjen - Podzim plný barev - „Ovoce a zelenina z naší zahrádky“, kvízy, hry výtvarné ztvárnění
- Slavnost padajícího listí: výtvarné ztvárnění podzimu, dlabání dýní
- vzděláváme se s knihovnou - návštěva knihovny J. Mahena v Řečkovicích
- soutěž Jižní Morava čte - literární, výtvarná, výtvarné modely
- oslava Halloweenu - hry, soutěže po odděleních
- organizace podzimních prázdnin
Listopad - Prevence sociálně patologických vlivů: besedy o zdravém životním stylu, primární prevence, konzultace s odborníkem - „Sám doma“
- výzdoba chodeb a tříd
- „Vánoční atmosféra“ - příprava na adventní čas
- oslava svátku sv. Martina
- zvířátka se chystají na zimu - besedy po odděleních
Prosinec - Adventní čas: zvyky a tradice svátků, výtvarné ztvárnění, práce s přírodním materiálem, výstava a výzdoba prostor školní družiny
- výzdoba chodeb a tříd
- Týden splněných přání
- Vánoční stromeček pro zvířátka
- Čertovské veselení- hry, soutěže
- organizace vánočních prázdnin
Leden - výroba dárků k zápisu
- turnaj v přeskoku přes švihadlo
- školní kolo „Superstar“
- výzdoba chodeb a tříd
- Zimní radovánky: sportovní hry na sněhu, výtvarné ztvárnění zimy, zimní sporty
- Tradice a zvyky: My tři králové jdeme k vám
Únor - Člověk a jeho zdraví: umět pomoci sobě i kamarádovi - základy zdravovědy, prevence úrazů, beseda s policií ČR
- Karneval – hry, soutěže, tanec
- organizace jarních prázdnin
- Módní návrháři - dětská módní přehlídka
- Překážková dráha v tělocvičně - soutěž
Březen - Jaro všemi smysly: vycházky do přírody, přírodovědná soutěž, výtvarné ztvárnění
- návštěva školní knihovny: četba dětských autorů
- vzděláváme se s knihovnou Jiřího Mahena v Řečkovicích - pořady pro děti
- obvodní a městské kolo „Superstar“
- Hrajeme si na divadlo
Duben - Dopravní výchova: dopravní soutěž - kvíz, soutěže na hřišti, učíme se dopravní značky, výtvarné ztvárnění, návštěva dopravního hřiště
- organizace velikonočních prázdnin
- velikonoční výstava
- velikonoční dílny pro děti a rodiče
- Poznáváme hmyz, hmyzí hotel
- výzdoba chodeb a tříd
Květen - adopce ZOO Brno: besedy o zvířatech, význam zoologických zahrad, výtvarné ztvárnění plakátu ZOO
- výzdoba chodeb a tříd
- Den matek
- poznáváme přírodu: výukový program v ekologickém středisku Mravenec
- Rostliny kolem nás - vycházky do přírody, určujeme byliny, dřeviny
Červen - Místo, kde žijeme: známá místa v Brně a okolí, orientace v místě bydliště, cestujeme a poznáváme - orientace na mapě
- Zahradní slavnost: vystoupení pro rodiče
- dětský den - zábavné odpoledne
- Den otců
- základní kolo „Olympiády“