Školní družina

Školní družina je výchovným partnerem školy a rodiny. Plní výchovně-vzdělávací cíle, rozvíjí osobnostní a sociální kompetence, má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů, rozvíjí specifická nadání dětí, případně pomáhá překonávat handicapy. Školní družina je místo pro regeneraci sil dítěte po vyučování, pro zájmové vyžití dětí, pro rozvíjení tvořivostí, pro posilování sebevědomí dětí, místo pro radost, místo pro setkávání a komunikaci vychovatelek s rodiči.

Upozornění: Úhrada školní družiny za období září - prosinec 2018/2019

Vážení rodiče,

splatnost úplaty školní družiny za období září - prosinec 2018 je do 7. 9. 2018.

Kapacita ŠD je již naplněna. Nedodržením termínu splatnosti bude Vaše dítě ze ŠD vyřazeno.

Dubanská

Provozní doba

Pondělí - pátek 6:30 - 7:50 a 11:40 - 17:00 hodin

Vyzvedávání dětí

  • 13:00-13:30 zvonit na příslušná oddělení (1.-4.odd.)
  • 15:00-17:00 zvonit na 1. oddělení

Odchody žáků na oběd

Z provozních a organizačních důvodů rozhodlo vedení školy, že žáci školní družiny budou odcházet na oběd viz. níže tabulky. Žáci, kteří z neodkladných důvodů potřebují odejít na oběd po vyučování, domluví se individuálně. Děkujeme za pochopení P. Dubanská

Třídy odcházející na oběd 11.40

Doprovázející vychovatelka
Po 1.A Dubanská
Út 1.A,B, 2.B,3.B Dubanská,Voženílková,Hamanová
St 1.B Voženílková
Čt 1.A,B, 2.B, 3.A Dubanská,Voženílková,Hamanová
1.A,B, 2.A,B Dubanská,Voženílková,Hamanová

Třídy odcházející na oběd 12.35

Doprovázející vychovatelka
Po 1. B, (část žáků 4. a 5. tř.), 2.A, B, 3.A, B Voženílková,Hamanová,Břenková
Út 2.A, 3.A, (část žáků 4. a 5. tř.)Břenková
St 1. A, (část žáků 4. a 5. tř.),2. A, B, 3. A, B Dubanská, Hamanová, Břenková
Čt 2.A, 3.B, (část žáků 4. a 5. tř.) Břenková
3. A, B (část žáků 4. a 5. tř.)Břenková

Žádáme rodiče o dodržování těchto časů.

Kontakty

Telefon 549 275 075
Vedoucí školní družiny Mgr.Pavlína Dubanská
Vychovatelky I. oddělení Eva Voženílková 1. B, (část žáků 4. a 5. tř.)
II. oddělení Pavlína Dubanská 1. A, (část žáků 4. a 5. tř.)
III. oddělení Martina Hamanová 2. A, 2. B
IV. oddělení Mgr. Zuzana Břenková 3. A, 3. B

Týdenní skladba zaměstnání zahrnuje pravidelně se opakující činnosti - např. pohybové aktivity v přírodě, na hřišti a v tělocvičně, výtvarné a rukodělné činnosti, zpěv, tanec a literárně-dramatickou činnost.

Další činnosti jsou zařazovány podle ročního plánu. Jedná se o tématické akce, soutěže, výstavky z prací v kroužcích, besedy k aktuálním tématům, primární prevence zdravého životního stylu, karneval, „Čertovské veselení“, výtvarné ztvárnění jara, jaro všemi smysly, adopce zvířat v ZOO Brno.

Výběr činností ve školním roce 2017/2018

Září - rozdělení dětí do oddělení, kroužků
- zahájení zájmové činnosti
- Sportovní odpoledne na hřišti – uvítání nových prvňáčků
- Oživlá řemesla – akce ve spolupráci s DDM Gromešova
Říjen - Projekt - „Slavnost padajícího listí“
- organizace podzimních prázdnin
Listopad - Projekt -“ Prevence sociálně patologických vlivů“
Prosinec - Projekt „Adventní čas“
- „Čertovské veselení“- hry, soutěže
- organizace vánočních prázdnin
Leden - výroba dárků k zápisu
- Projekt „ Zimní radovánky“
Únor - Projekt „ Člověk a jeho zdraví“
- Karneval – hry, soutěže, tanec
- organizace jarních prázdnin
- základní kolo „ Superstar“
Březen - Projekt „ Jaro všemi smysly“
- velikonoční výstava
- velikonoční dílny pro děti a rodiče
- obvodní a městské kolo „Superstar“
Duben - Projekt „Dopravní výchova“/ dopravní soutěž
- výtvarná soutěž „ Ilustrujeme oblíbenou knihu“
Květen - Projekt“ Adopce ZOO Brno“
- Rostliny kolem nás – vycházky do přírody
Červen - Projekt „ Místo, kde žijeme“
- základní kolo „ Olympiády“

Nabídka kroužků ŠD ve školním roce 2017/2018

Po Výtvarka 15 – 16.30 hod. ŠD p. Dubanská
Út Keramika 15 – 17 hod. (CVČ Kořískova cena 900 Kč/pololetí) p. Dubanská
St Aerobic 14 - 15 hod. tělocvična p. Voženílková
Čt Keramika 15 – 17 hod. (CVČ Kořískova cena 900 Kč/pololetí) p. Dubanská
Zdravotní kroužek 15 – 16 hod.ŠD p. Hamanová
Pohybové hry 13 - 15 hod. tělocvična p. Voženílková