Školní družina

Školní družina je výchovným partnerem školy a rodiny. Plní výchovně-vzdělávací cíle, rozvíjí osobnostní a sociální kompetence, má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů, rozvíjí specifická nadání dětí, případně pomáhá překonávat handicapy. Školní družina je místo pro regeneraci sil dítěte po vyučování, pro zájmové vyžití dětí, pro rozvíjení tvořivostí, pro posilování sebevědomí dětí, místo pro radost, místo pro setkávání a komunikaci vychovatelek s rodiči.


Vážení rodiče,

rády bychom Vám popřály krásné pohodové léto a mnoho nezapomenutelných zážitků.

Na Vaše děti se budeme těšit opět v pondělí 2. září 2019.

Mgr. Pavlína Dubanská, Bc. Kristýna Kadlecová, Bc. Michaela Němcová, Martina Hamanová a Eva Voženílková


Vážení rodiče,

školní družina bude v termínu 26. 8. - 30. 8. pro přihlášené zájemce otevřena, pokud přihlášených dětí bude alespoň deset.

Provoz: 7:00 - 16:00

V případě zájmu kontaktujte vedoucí vychovatelku.

Termín přihlášení do 18. 6.

Mgr. Pavlína Dubanská


Upozornění

V době voleb do evropského parlamentu (24. 5. 2019) bude školní družina mimo své prostory.

Prosíme NEZVONIT.

U hlavního vchodu bude v době od 11:40 do 15:30 žákovská služba. Po 15:30 si děti vyzvedávejte osobně ve třídách 1.A a 1.B.

Dubanská


Upozornění: Úhrada školní družiny za období září - prosinec 2018/2019

Vážení rodiče,

splatnost úplaty školní družiny za období září - prosinec 2018 je do 7. 9. 2018.

Kapacita ŠD je již naplněna. Nedodržením termínu splatnosti bude Vaše dítě ze ŠD vyřazeno.

Dubanská


Provozní doba

Pondělí - pátek 6:30 - 7:50 a 11:40 - 17:00 hodin

Vyzvedávání dětí

  • 13:00-13:30 zvonit na příslušná oddělení (I.-V.odd.)
  • 15:00-16:00 zvonit na I.odd. (třídy 1.A,B,4.A,B)
  • 15:00-16:00 zvonit na III.odd. (třídy 2.A,B, 3.A,B)
  • 16:00-17:00 zvonit na I. odd. (I.-V.odd.)

Odchody žáků na oběd

Z provozních a organizačních důvodů rozhodlo vedení školy, že žáci školní družiny budou odcházet na oběd viz. níže tabulky. Žáci, kteří z neodkladných důvodů potřebují odejít na oběd po vyučování, domluví se individuálně. Děkujeme za pochopení P. Dubanská

Třídy odcházející na oběd 11.40

Doprovázející vychovatelka

Třídy odcházející na oběd 12.35

Doprovázející vychovatelka

Žádáme rodiče o dodržování těchto časů.


Kontakty

Telefon 549 275 075
Vedoucí školní družiny Mgr.Pavlína Dubanská
Vychovatelky I. oddělení Eva Voženílková 1. A, (část žáků 4. a 5. tř.)
II. oddělení Pavlína Dubanská 1. B, (část žáků 4. a 5. tř.)
III. oddělení Martina Hamanová 3. A, 3. B
IV. oddělení Bc. Michaela Němcová 2. B (část žáků 4. a 5. tř.)
V. oddělení Bc. Kristýna Kadlecová2. A (část žáků 4. a 5. tř.)

Týdenní skladba zaměstnání zahrnuje pravidelně se opakující činnosti - např. pohybové aktivity v přírodě, na hřišti a v tělocvičně, výtvarné a rukodělné činnosti, zpěv, tanec a literárně-dramatickou činnost.

Další činnosti jsou zařazovány podle ročního plánu. Jedná se o tématické akce, soutěže, výstavky z prací v kroužcích, besedy k aktuálním tématům, primární prevence zdravého životního stylu, karneval, „Čertovské veselení“, výtvarné ztvárnění jara, jaro všemi smysly, adopce zvířat v ZOO Brno.


Výběr činností ve školním roce 2018/2019

Září - rozdělení dětí do oddělení, kroužků
- Pojďme se seznámit - poučení bezpečnosti, seznámení s vnitřním řádem školní družiny,
prohlídka školy,
- zahájení zájmové činnosti,
- Sportovní odpoledne na hřišti – uvítání nových prvňáčků,
- tematické vycházky za babím létem,
- Loučení s létem - spolupráce s CVČ Gromešova,
- výzdoba chodeb a tříd.
Říjen - Projekt - „Slavnost padajícího listí“⁄ sportovní hry na hřišti, podzimní tvoření, výtvarné ztvárnění podzimu, Halloween⁄,
- výzdoba chodeb a tříd,
- organizace podzimních prázdnin.
Listopad - Projekt -“ Prevence sociálně patologických vlivů“⁄ besedy o zdravém životním stylu, primární prevence, konzultace s odborníkem⁄,
- výzdoba chodeb a tříd,
- příprava na adventní čas - oslava sv. Martina.
Prosinec - Projekt „Adventní čas“⁄zvyky a tradice svátků, výtvarné ztvárnění, práce s přírodním materiálem, výstava a výzdoba prostor školní družiny⁄,
- výzdoba chodeb a tříd,
- vánoční dílna pro rodiče,
- kouzelné Vánoce ve školní družině,
- „Čertovské veselení“- hry, soutěže,
- organizace vánočních prázdnin.
Leden - výroba dárků k zápisu,
- turnaj ve stolních hrách, Pexesový král,
- výzdoba chodeb a tříd,
- Projekt „ Zimní radovánky“⁄sportovní hry na sněhu, výtvarné ztvárnění zimy, zimní sporty⁄.
Únor - Projekt „ Člověk a jeho zdraví“⁄zdravotní soutěž, ukázky první pomoci, beseda s odborníkem⁄,
- umět pomoci sobě i kamarádovi - základy zdravovědy, prevence úrazů,
- základní kolo „Superstar“,
- Karneval – hry, soutěže, tanec,
- organizace jarních prázdnin,
- základní kolo „ Superstar“.
Březen - Projekt „ Jaro všemi smysly“⁄ vycházky do přírody, přírodovědná soutěž, výtvarné ztvárnění⁄,
- návštěva knihovny,
- obvodní a městské kolo „Superstar“.
Duben - Projekt „Dopravní výchova“/ dopravní soutěž - kvíz, soutěže na hřišti, učíme se dopravní značky, výtvarné ztvárnění⁄,
- výtvarná soutěž „ Ilustrujeme oblíbenou knihu“,
- velikonoční výstava,
- velikonoční dílny pro děti a rodiče,
- pálení čarodějnic,
- „Den Země“ - přírodovědný kvíz,
- výzdoba chodeb a tříd.
Květen - Projekt“ Adopce ZOO Brno“ ⁄besedy o zvířatech, význam Zoologických zahrad, výtvarné ztvárnění Plakát ZOO⁄,
- Lesní program – vycházky do lesa,
- výzdoba chodeb a tříd,
- rostliny kolem nás - vycházky do přírody, určujeme rostliny, byliny.
Červen - Projekt „ Místo, kde žijeme“ ⁄známá místa v Brně a okolí, orientace v místě bydliště, cestujeme a poznáváme - orientace na mapě/,
- malování na chodníku,
- dětský den - zábavné odpoledne,
- základní kolo „ Olympiády“.

Nabídka kroužků ŠD ve školním roce 2018/2019

Po Výtvarka 15.00-16.30 začátek 17.9 Dubanská
1.-5.třída bez poplatku
Út Keramika 15.00-16.45 začátek 2.10 Dubanská
1.-5.třída (CVČ Kořískova, cena 1000Kč/pololetí)
St Zdravotnický kroužek 15.00 -16.00 začátek 19.9 Hamanová
2.-5.třída bez poplatku, III. odd.
Čt Keramika 15.00 - 15.45 začátek 4.10 Dubanská
1.-5. třída (CVČ Kořískova, cena 1000 Kč/pololetí)
Pohybové hry 13.00-15.OO začátek 21.9 Voženílková
1.-5.třída bez poplatku, tělocvična