Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
sd:provozni [2019/10/11 09:26]
mnemcova
sd:provozni [2020/03/30 15:23] (aktuální)
jjelinek
Řádek 5: Řádek 5:
 {{ :​sd:​poplatky_ve_skolni_druzine_1.9.2016.pdf |Poplatky ve školní družině}} ​ {{ :​sd:​poplatky_ve_skolni_druzine_1.9.2016.pdf |Poplatky ve školní družině}} ​
  
-{{ :​sd:​vnitrni_rad_skolni_druziny_a_desatero.pdf |}}+{{ :​sd:​vnitrni_rad_skolni_druziny_a_desatero.pdf |Vnitřní řád školní družiny a desatero}} 
 + 
 +{{ :​sd:​zapisni_list_do_sd.pdf |Zápisní list do ŠD}}
  
 {{:​sd:​omluvenka_sd.jpg?​direct&​200|}} {{:​sd:​omluvenka_sd.jpg?​direct&​200|}}
  
 +== Odchody ze ŠD: ==
 +
 +  - v doprovodu osoby uvedené na zápisním lístku
 +  - samostatně podle uvedeného odchodu na zápisním lístku
 +  - samostatně podle údajů na lístečku (musí obsahovat datum, hodinu odchodu, podpis rodičů, údaj, že dítě odchází samo).
 +
 +Vzor omluvenky je k dispozici na webu školy. **Z důvodu archivace omluvenek nepište, prosím, žádosti o uvolnění dítěte do deníčku**.
 +
 +**Na telefonickou žádost nebudou děti ze školní družiny uvolňovány!**
 +
 +**Respektujte,​ prosím, hygienická i bezpečnostní opatření,​** čekejte na své děti v prostoru za vstupními dveřmi a **nevstupujte do hlavního vestibulu a do prostoru šaten.**
 +
 +__**Do družiny přinést:​**__
 +
 +Převlečení na vycházku (podepsané v plátěné tašce, odpovídající ročnímu období), pracovní
 +zástěru nebo košili na pracovní výchovu, druhou svačinu a pití pro děti zůstávající v ŠD po 15. hodině. ​
 +
 +Není dovoleno nosit do ŠD cenné věci (šperky, drahé hračky, elektronické hry).
 +
 +Pozor! Děti, které nejsou přihlášeny do ŠD, odvádí vyučující po ukončení vyučování do jídelny, odkud po obědě samostatně odcházejí domů. ​
 +
 +Vychovatelky zodpovídají pouze za děti do školní družiny přihlášené.
 +
 +Seznamte, prosím, s těmito informacemi všechny osoby, které budou pověřeny vyzvedáváním Vašich dětí.