Vnitřní řád školní družiny

Odchody ze ŠD:
  1. v doprovodu osoby uvedené na zápisním lístku
  2. samostatně podle uvedeného odchodu na zápisním lístku
  3. samostatně podle údajů na lístečku (musí obsahovat datum, hodinu odchodu, podpis rodičů, údaj, že dítě odchází samo).

Vzor omluvenky je k dispozici viz. výše. Z důvodu archivace omluvenek nepište, prosím, žádosti o uvolnění dítěte do deníčku.

Na telefonickou žádost nebudou děti ze školní družiny uvolňovány!

Respektujte, prosím, hygienická i bezpečnostní opatření, čekejte na své děti v prostoru za vstupními dveřmi a nevstupujte do hlavního vestibulu a do prostoru šaten.

Do družiny přinést:

Převlečení na vycházku (podepsané v plátěné tašce, odpovídající ročnímu období), pracovní zástěru nebo košili na pracovní výchovu, druhou svačinu a pití pro děti zůstávající v ŠD po 15. hodině.

Není dovoleno nosit do ŠD cenné věci (šperky, drahé hračky, elektronické hry).

Pozor! Děti, které nejsou přihlášeny do ŠD, odvádí vyučující po ukončení vyučování do jídelny, odkud po obědě samostatně odcházejí domů.

Vychovatelky zodpovídají pouze za děti do školní družiny přihlášené.

Seznamte, prosím, s těmito informacemi všechny osoby, které budou pověřeny vyzvedáváním Vašich dětí.