Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
sd:aktuality [2019/11/28 15:40]
mnemcova [Upozornění pro rodiče, plánování akcí]
sd:aktuality [2019/12/10 10:18] (aktuální)
mnemcova [Upozornění pro rodiče, plánování akcí]
Řádek 2: Řádek 2:
  
 ---- ----
 + ===== UPOZORNĚNÍ =====
 +
 +Vážení rodiče,
 + 
 +vzhledem k velmi malému zájmu bude **provoz školní družiny během vánočních prázdnin přerušen**.
 +
 +Dubanská
 +
 +----
 +
  ===== Vánoční prázdniny =====  ===== Vánoční prázdniny =====