Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
sd:aktuality [2019/06/12 17:42]
mnemcova
sd:aktuality [2019/06/13 10:53] (aktuální)
mnemcova [Upozornění pro rodiče, plánování akcí]
Řádek 2: Řádek 2:
  
  
----- 
-Vážení rodiče, 
  
-školní družina bude v termínu 26. 8. - 30. 8. **pro přihlášené zájemce** otevřena, pokud přihlášených dětí bude alespoň deset. 
- 
-Provoz: 7:00 - 16:00 
- 
-V případě zájmu kontaktujte vedoucí vychovatelku. 
- 
-Termín přihlášení do 18. 6. 
- 
-Mgr. Pavlína Dubanská 
- 
----- 
  
 ====Kresba dětí na chodníku===== ====Kresba dětí na chodníku=====