Upozornění pro rodiče, plánování akcí


Oznámení o ředitelském volnu

Ředitelství

Základní školy Brno, Novoměstská 21, příspěvková organizace Vám oznamuje, že v souladu s § 24 odst. 2 zákona č 561/2004 Sb. a s ohledem na doporučení Ministerstva zdravotnictví České republiky

vyhlašuje ředitelské volno dne 25. září 2020.

Školní družina bude dle poptávky rodičů I. stupně pro zájemce v provozu, školní jídelna NEVAŘÍ.

Dubanská


Provoz ŠD ve školním roce 2020/21

Provoz školní družiny začíná dne 1. 9. 2020. Děti mohou jít do družiny dle potřeby rodičů ihned po první vyučovací hodině.

Ranní družina začíná dne 2. 9. 2020 od 6:30 hod.

Provozní doba

Pondělí - pátek 6:30 - 7:50 a 11:40 - 17:00 hodin

Dubanská


Provoz ŠD vzhledem ke COVID-19

Vzhledem k doporučení MŠMT Vás informujeme o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech:

  • od dětí se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
  • bude vyžadováno dodržování zásad osobní a respirační hygieny (kašlat, smrkat a kýchat
    do jednorázových kapesníků)
  • po příchodu do ŠD si každé dítě důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem, případně provede desinfekci rukou
  • časté a intenzivní větrání prostor ŠD
  • důraz na mytí rukou před jídlem
  • sušení rukou papírovými ručníky na jedno použití
  • organizace oddělení ŠD ve vnitřních prostorách i při pobytu venku

Dubanská