Upozornění pro rodiče, plánování akcí

Ředitelské volno 20. - 21.12.2018

V době ředitelského volna 20. - 21.12.2018, bude školní družina pro malý zájem uzavřena .

Vázání adventních věnců

ŠD zve rodiče na tradiční předvánoční akci Vázání adventních věnců, která se uskuteční dne 30.11 v 15.00-17.00 hod.

Příspěvek na materiál: 80Kč

V ceně: korpus, přírodniny, drátek, k zapůjčení tavné pistole

S sebou: dle vlastního výběru svíčky, mašličky apod.

Přednáška: Půl roku ve vesmíru

Dne 30.11 od 13.30 do 14.30 hod. proběhne v ŠD vzdělávací program pro děti, který ukazuje zajímavosti kosmonautiky a létání do vesmíru, ale také co z kosmonautiky využíváme v našem běžném životě.

Vyzvedávání dětí s ŠD dne 3.9.2018

Děti budou v době od 9.00 - 10.00 hod umístněné v III. oddělení (zvonek 3. odd.), od 10.00 - 17.00 hod budou sloučené v I. oddělení (zvonek 1.odd.).
Od 4. 9. 2018 budou děti již ve svých odděleních podle třídy.

ÚHRADA ŠKOLNÍ DRUŽINY 2018/2019

Vážení rodiče, vyplněním zápisního lístku pro školní rok 2018/2019 jste přihlásili své dítě do školní družiny. Úhradu lze provádět převodním příkazem pole údajů na lístečku, který obdržíte během měsíce června. Prosíme o dodržení variabilního symbolu dítěte v ŠD. Splatnost úplaty za období září - prosinec činí 1.000Kč do 7. 9. 2018.

Pavlína Dubanská