Centra komunitní podpory jako prostředek zvyšování kompetencí pedagogů působících ve společném vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000518

Od 26.9. 2018 do 31.1. 2020 se naše škola přihlásila k nové právní úpravě působí směrem ke společnému vzdělávání žáků se SVP přímo ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Nutným předpokladem úspěšnosti daného modelu je připravenost pedagogických pracovníků. V projektu ustavíme ve třech sítích CKP I.-III. nejméně 42 center kolegiální podpory (CKP), v nich bude přímo zapojeno nejméně 250 ped. prac. Cílem projektu je zvýšit kompetence pedagogů pro působní ve společném vzdělávání. Působení je v ZŠ, zapojeni budou i studenti pedagogických fakult ČR.

Cíle projektu:

Cíle odpovídají zaměření výzvy. Cíle projektu jsou obecné a specifické. Obecným cílem projektu je přispět k úspěšnosti reformy vzdělávání žáků se SVP předpokládané na základě novely § 16 a souvisejících od 1.9.2016. Dále jde o zlepšení „kultury společného vzdělávání“ na školách v projektu zapojených i dalších. Dalším cílem je i lepší propojení pregraduální přípravy studentů a využití poznatků zkušených pedagogů praxe pro její zkvalitnění.

centrum_kolegialni_podpory_ve_spolecnem_vzdelavani.pdf