Recyklohraní

Co je Recyklohraní?

Recyklohraní je školní recyklační program, který vznikl pod záštitou MŠMT České republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Stejně jako loni, i letos probíhá na naší škole soutěž.

Sbíráme:

  • PET vršky (nosit do třídy, nepočítat)
  • kovové vršky (nosit do třídy, nepočítat)
  • baterie (nosit do třídy, na papírek napsat počet)
  • staré elektrospotřebiče (mobil, fén, mixér…)
  • papír (skladujeme doma, pak vyhlásíme termín svozu)
  • Třída, která získá za sběr nejvíce bodů, vyhrává dort! A bude větší než loňský rok !!!

Sběr probíhá každý čtvrtek od 7:40 do 7:55.

Začínáme 17. 9. 2021.

https://www.recyklohrani.cz/cs/