Školní rok 2022/2023

Dobrý den,

vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám energií se cena pronájmu tělocvičen zvyšuje na 500,-Kč/h

Školní rok 2022/2023

Pronájem tělocvičen na školní rok 2022/2023 je září 500 Kč/hod.

Pronájmy tělocvičen začínají od 5. září 2022

V průběhu prázdnin, státních svátků a ředitelského volna je vždy tělocvična uzavřena!!!


V roce 2022 je provoz tělocvičen zahájen v pondělí 05. září 2022 a ukončen ve středu 21. prosince 2022

V roce 2023 je zahájení provozu tělocvičen od úterý 3. ledna 2023 a ukončení ve čtvrtek 29. června 2023

Prázdniny a svátky v rámci školního roku 2022/2023:

Podzimní prázdniny: středa 26. října - až pátek 27. října 2022

Státní svátek: úterý 28. října 2022

Den boje za svobodu a demokracii: čtvrtek 17. listopadu 2022

Ředitelské volno: pátek 18. listopadu 2022

Ředitelské volno: čtvrtek 22. prosince 2022

Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2022 - pondělí 2. ledna 2023

Pololetní prázdniny: pátek 03. února 2023

Jarní prázdniny: pondělí 13. březen 2023 - pátek 17.březen 2023

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 06. dubna 2023 - pátek 07. dubna 2023

Velikonoční pondělí: pondělí 10. dubna 2023

Hlavní letní prázdniny: pondělí 3. července 2023 - čtvrtek 31. srpna 2023

Ukončení provozu pronájmů tělocvičen: čtvrtek 29. června 2023


Pronájem tělocvičny č. 1
    umělý povrch
    

|PONDĚLÍ|

14.00 - 15.00 - PARKOUR p. Procházka

15.00 - 16.00 - PARKOUR p. Procházka

16.00 - 17.00 - PARKOUR p. Procházka

17.00 - 18.30 - KARATE p. Šída

19.00 - 21.00 - VOLEJBAL p. Jelínková

ÚTERÝ

14.00 - 15.00 - ATLETIKA-ŠKOLNÍ KROUŽEK Mgr. Macháč - od 19.09 2022

15.30 - 19.00 - VOLEJBAL KR.POLE p. Brunclíková

19.00 - 20.30 - VOLEJBAL p. Veberová

STŘEDA

14.00 - 15.00 - BASKETBAL TYGŘI-ŠKOLNÍ KROUŽEK-MEDGYESY,

15.00 - 17.30 - BASKETBAL KR.POLE p. Foltýn

17.30 - 19.30 - KARATE p. ŠÍDA

19.30 - 21.00 - BASKETBAL p. TOMICKÝ

ČTVRTEK

14.00 - 15.00 - PARKOUR p. Procházka

15.00 - 16.00 - PARKOUR p. Procházka

16.00 - 17.00 - BASKETBAL p. Šibalová

17.00 - 19:00 - VOLEJBAL KR. POLE p. Brunclíková

19.00 - 20.30 - VOLEJBAL KR. POLE p. Čech

PÁTEK

14.00 - 15.30 - DRUŽINA

15.30 - 17.30 - VOLEJBAL KR.POLE p. Brunclíková

17.30 - 19.30 - VOLEJBAL p. Hynková

Pronájem tělocvičny č. 2
   parketový povrch

|PONDĚLÍ|

14.00 - 15.00 - BASKETBAL TYGŘI-ŠKOLNÍ KROUŽEK-Mgr. Šárka Katona

15.00 - 16.00 - BASKETBAL - Kr. Pole p. Foltýn

16.00 - 17.30 - Basketbal - Tygři Brno p. Šibal

17.30 - 19.00 - VOLEJBAL KR.POLE p. Brunclíková

19.00 - 20.00 - BASKETBAL p. Schneeweis

20.00 - 21.00 - FOTBAL p. Lebánek

ÚTERÝ

14.00 - 15.00 - DRUŽINA

15.00 - 17.00 - GYMNATHLON - Mgr. Aleš Svoboda

17.00 - 18.00 - Basketbal - Tygři Brno - p. Šibal

18.00 - 19.00 - Futsal - Bořecký

19.00 - 20.00 - Florbal - p. Janeček

20.00 - 21.00 - VOLNO

STŘEDA

14.00 - 15.00 - FLORBAL -ŠKOLNÍ KROUŽEK - Mgr. Aleš Svoboda

15.00 - 16.00 - VOLNO

16.00 - 17.00 - BASKETBAL - p. Šibalová

17.00 - 18.00 - VOLNO

18.00 - 19.00 - VOLNO

19.00 - 20.00 - Florbal - Janeček

20.00 - 21.00 - VOLNO

ČTVRTEK

14.00 - 15.00 - STAREZ - Sport do škol

15.00 - 18.00 - GYMNATHLON - Mgr. Aleš Svoboda

18.30 - 19.30 - FOTBAL p. Vedral

20.00 - 21.00 - FOTBAL p. Eliáš

PÁTEK

14.30 - 16.00 - BASKETBAL KR.POLE p. Foltýn

16.00 - 17.00 - Futsal - Bořecký

17.30 - 19.30 - VOLEJBAL - Marek Šimko

19.30 - 21.00 - VOLNO