Školní rok 2019/2020


Na základě schválení školskou radou se zvyšuje pronájem tělocvičen

na školní rok 2019/2020 na 400 Kč/hod.


V roce 2019 je provoz tělocvičen zahájen v pondělí 2. 9. a ukončen v pátek 20.12.

V roce 2020 je zahájení provozu tělocvičen ve čtvrtek 6.1. a ukončení v pátek 26.6.


Prázdniny a svátky v rámci školního roku 2019/2020

Státní svátek: pondělí 28.října 2019

Podzimní prázdniny: úterý 29. října a středa 30. října 2019

Ředitelské volno: čtvrtek 31.října a pátek 1. listopadu 2019

Vánoční prázdniny: pondělí 23. prosince 2019 - pátek 3. ledna 2020

Pololetní prázdniny: pátek 31. ledna 2020

Jarní prázdniny: pondělí 17. února 2020 – pátek 21. února 2020

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. dubna, pátek 10. dubna 2020

Velikonoční pondělí: pondělí 13. dubna 2020

Svátek práce: pátek 1. května 2020

Den vítězství: pátek 8. května 2020

Ukončení provozu pronájmů tělocvičen: pátek 26. června 2020


Pronájem tělocvičny č. 1
    umělý povrch
    

|PONDĚLÍ|

14.00 - 15.00 - PARKOUR p. Procházka

15.00 - 16.00 - PARKOUR p. Procházka

16.00 - 17.00 - PARKOUR p. Procházka

17.00 - 19.00 - KARATE p. Šída

19.00 - 21.00 - VOLEJBAL p. Jelínková

ÚTERÝ

14.00 - 15.30 - Atletika p. Medgyesy

15.30 - 19.00 - VOLEJBAL KR.POLE p. Brunclíková

19.00 - 20.30 - VOLEJBAL p. Veberová

STŘEDA

14.00 - 15.00 - BASKETBAL TYGŘI p. Paunovič

15.00 - 17.30 - BASKETBAL KR.POLE p. Foltýn

17.30 - 19.30 - KARATE p. ŠÍDA

19.30 - 21.00 - BASKETBAL p. TOMICKÝ

ČTVRTEK

14.00 - 15.00 - PARKOUR p. Procházka

15.00 - 16.00 - PARKOUR p. Procházka

16.00 - 17.00 - BASKETBAL p. Šibal

17.00 - 19:00 - VOLEJBAL p. Brunclíková

19.00 - 21.00 - VOLEJBAL p. Čech

PÁTEK

14.00 - 15.30 - Školní družina

15.30 - 17.30 - VOLEJBAL KR.POLE p. Brunclíková

17.30 - 19.30 - VOLEJBAL p. Hynková

Pronájem tělocvičny č. 2
   parketový povrch

|PONDĚLÍ|

14.00 - 15.00 - BASKETBAL TYGŘI - p. R. Megryesy

15.00 - 16.30 - Basketbal- Kr. Pole p. Foltýn

16.30 - 17.30 - BASKETBAL Tygři p. Paunovič

17.30 - 19.00 - VOLEJBAL KR.POLE p. Brunclíková

19.00 - 20.00 - BASKETBAL p. Schneeweis

20.00 - 21.00 - FOTBAL p. Lebánek

ÚTERÝ

14.00 - 15.30 - FLORBAL p. Plšek

16.00 - 17.00 - FUTSAL p. Lesenský (listopad, březen)

17.00 - 20.00 - NÁRODNÍ HÁZENÁ p. Fejfar (listopad-březen)

20.00 - 21.00 - volno

STŘEDA

14.00 - 15.00 - Mažoretky

15.00 - 16.00 - Badminton - p. Kalouda

16.00 - 17.00 - Basketbal - p. Šibalová

17.00 - 18.00 - Basketbal - Tygři Brno p. Paunovič

18.00 - 19.00 - Basketbal - Tygři Brno p. Paunovič

19.00 - 20.00 - FLORBAL p. Janeček

20.00 - 21.00 - FUTSAL p. Vít

ČTVRTEK

13.00 - 14.00 - Starez - Sport do škol

14.30 - 16.00 - FLORBAL p. Haluza, Plšek,

16.00 - 17.30 - Futsal p. Lesenský

17.30 - 19.00 - FOTBAL p. Košťál

19.00 - 20.00 - FOTBAL p. Vedral

20.00 - 21.00 - FOTBAL p. Eliáš

PÁTEK

14.30 - 16.00 - BASKETBAL KR.POLE p. Foltýn

16.00 - 17.30 - FUTSAL p. Lesenský

17.30 - 20.30 - NÁRODNÍ HÁZENÁ p. Fejfar