Pomůcky pro školní rok 2022/2023

 • Český jazyk: 2x č. 544, 1x č. 524 a pracovní sešit do ČJ (pracovní sešit si koupí žáci, kteří nevyužili hromadnou objednávku od školy a kteří přecházejí z jiné ZŠ – viz odkaz: https://www.etaktik.cz/cesky-jazyk-v-pohode-9-pracovni-sesit/
 • Anglický jazyk 2x č. 544
 • Německý jazyk 2x č. 544
 • Matematika 1x č. 440, 1 x 540
 • Dějepis 1x č. 564
 • Výchova k občanství 1x č. 544
 • Výchova ke zdraví 1x č. 544
 • Fyzika 1x č. 540
 • Chemie 1x č. 564, na písemky 524 oba s předtištěnými okraji
 • Přírodopis - 564 s předtištěnými okraji
 • Zeměpis 1x č. 460
 • Hudební výchova 1x č. 544 (sešit z 8. třídy)
 • Volba povolání 1x č. 524
 • Informatika 1x č. 524
 • Tělesná výchova - sálová obuv i venkovní obuv povinně
 • Výtvarná výchova 1x sešit 420, pracovní oblečení, igelit na lavici, hadřík, houbička na nádobí, paleta, vodové barvy, temperové barvy (12 barev), suché pastely (12 barev), tuš černá, Progresso (12 barev), tužka č. 2 - 1ks, tužka č. 3 - 1ks, voskovky (KOH-I-NOR), černý permanentní fix (široký – 2ks, tenký – 2ks), tyčinkové lepidlo (větší), lepidlo Herkules - tekuté, nůžky (ostré, špičaté, větší), manikúrní nůžky, pravítko 30 (30-50) cm, guma, ploché štětce (č. 20, 16, 12, 8, 4), kulaté štětce (č. 10, 8, 6, 4, 2), kelímek, barevné papíry - nelepicí, fixy, výkresy A3 (10 ks) a výkresy A4 (10 ks),pomůcky budou uloženy v kufříku nebo krabici.

Do nelinkovaných sešitů přiložit lenoch.

Sešity nenadepisovat!!! Všechny sešity i učebnice nosit obalené!

Vše ostatní bude upřesněno učiteli ve vyučovacích hodinách.

Zpět