Pomůcky pro školní rok 2022/2023

 • Český jazyk 2x č. 544, 1x č. 524, 1 x 544 a pracovní sešit do ČJ (pracovní sešit si koupí žáci, kteří nevyužili hromadnou objednávku od školy a kteří přecházejí z jiné ZŠ – viz odkaz:https://www.etaktik.cz/cesky-jazyk-v-pohode-6-pracovni-sesit/
 • Anglický jazyk 2x č. 544
 • Matematika 1x č. 440
 • Dějepis 1x č. 564
 • Výchova k občanství 1x č. 544
 • Výchova ke zdraví 1x č. 544
 • Fyzika 1x č. 540
 • Přírodopis 1x č. 524, 1x č. 564 oba s předtištěnými okraji
  žáci, kteří si neobjednali pracovní sešity ve škole, si je zakoupí sami
  jde o tyto sešity:1. díl https://www.nns.cz/obchod/index.php?item=nab_det&sort_id=1555
  2. díl https://www.nns.cz/obchod/index.php?item=nab_det&sort_id=1556
 • Zeměpis 1x č. 460
 • Hudební výchova 1x č. 544
 • Pěstitelské práce 1x č. 524
 • Tělesná výchova sálová i venkovní obuv povinně
 • Výtvarná výchova 1x sešit 420, pracovní oblečení, igelit na lavici, hadr, paleta, vodové barvy, temperové barvy (12 barev), suché pastely (12 barev), tuš černá, pastelky Progresso (12 barev), tužka č. 1 (2 ks), černý fix (široký i tenký), tyčinkové lepidlo (větší), lepidlo Herkules, nůžky (ostré, špičaté, větší), manikúrní nůžky, pravítko 30 cm, guma, ploché štětce (č. 20, 16, 12, 8, 4), kulaté štětce (č. 10, 8, 6, 4, 2), kelímek, barevné papíry nelepicí, fixy, bílá voskovka, výkresy A3 (21 ks) a výkresy A4 (10 ks), pomůcky budou uloženy v kufříku nebo krabici.

Do nelinkovaných sešitů přiložit lenoch.

Sešity nenadepisovat!!! Všechny sešity i učebnice nosit obalené!

Vše ostatní bude upřesněno učiteli ve vyučovacích hodinách.

Zpět