Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
kontakty:start [2020/07/01 14:04]
jjelinek [Třídy a třídní učitelé]
kontakty:start [2020/07/01 14:14] (aktuální)
jjelinek [Netřídní učitelé, asistenti pedagoga a speciální pedagogové]
Řádek 56: Řádek 56:
 |Mgr. Hana Ingrová ​          ​| ​                       |hana.ingrova@zsnovomestska.cz ​       |  |Mgr. Hana Ingrová ​          ​| ​                       |hana.ingrova@zsnovomestska.cz ​       | 
 |Mgr. Hana Slavíčková ​       |                        |hana.slavickova@zsnovomestska.cz ​    | |Mgr. Hana Slavíčková ​       |                        |hana.slavickova@zsnovomestska.cz ​    |
-|Mgr. Martina Ondráčková ​    |metodik prevence ​       ​|martina.ondrackova@zsnovomestska.cz ​ +|Mgr. Vladimír Ovčáček ​                             |vladimir.ovcacek@zsnovomestska.cz ​   
-|Mgr. Michaela Stará ​        |                        |michaela.stara@zsnovomestska.cz ​     | +|Mgr. Daniel Šebesta ​        |                        |daniel.sebesta@zsnovomestska.cz ​     |                                                                               ​ 
-|Mgr. Jiří Plšek ​            |                        |jiri.plsek@zsnovomestska.cz ​         |+|Mgr. Aleš Svoboda ​          |                        |ales.svoboda@zsnovomestska.cz ​       | 
 +|Mgr. Šárka Katona ​          ​| ​                       |sarka.katona@zsnovomestska.cz ​       ​                                                             
 |Mgr. Miroslava Koncetová ​   |speciální pedagog ​      ​|miroslava.koncetova@zsnovomestska.cz | |Mgr. Miroslava Koncetová ​   |speciální pedagog ​      ​|miroslava.koncetova@zsnovomestska.cz |
 |Mgr. Jana Červená ​          ​|speciální pedagog ​      ​|jana.cervena@zsnovomestska.cz ​       | |Mgr. Jana Červená ​          ​|speciální pedagog ​      ​|jana.cervena@zsnovomestska.cz ​       |
 |Ing. Róbert Medgyesy ​       |asistent pedagoga ​      ​|robert.medgyesy@zsnovomestska.cz ​    ​| ​ |Ing. Róbert Medgyesy ​       |asistent pedagoga ​      ​|robert.medgyesy@zsnovomestska.cz ​    ​| ​
-|Kateřina Šlahorová ​         |asistent pedagoga ​5. B  ​|katerina.slahorova@zsnovomestska.cz ​ |                       +|Sabina Burdová ​             |asistent pedagoga ​      ​|sabina.burdova@zsnovomestska.cz ​     | 
-|Zuzana Křížová ​             |asistent pedagoga ​3. A  ​|zuzana.krizova@zsnovomestska.cz ​     | +|Kateřina Šlahorová ​         |asistent pedagoga ​      ​|katerina.slahorova@zsnovomestska.cz ​ |                       
-|Martina Mazurová ​           |asistent pedagoga ​3. B  ​|martina.mazurova@zsnovomestska.cz ​   | +|Zuzana Křížová ​             |asistent pedagoga ​      ​|zuzana.krizova@zsnovomestska.cz ​     | 
-|Mgr. Michaela Maštalířová ​  ​|asistent pedagoga ​4. A  ​|michaela.mastalirova@zsnovomestska.cz| +|Martina Mazurová ​           |asistent pedagoga ​      ​|martina.mazurova@zsnovomestska.cz ​   | 
-|Mgr. Kristýna Entová ​       |asistent pedagoga ​2. A  ​|kristyna.entova@zsnovomestska.cz ​    |+|Mgr. Michaela Maštalířová ​  ​|asistent pedagoga ​      ​|michaela.mastalirova@zsnovomestska.cz| 
 +|Mgr. Kristýna Entová ​       |asistent pedagoga ​      ​|kristyna.entova@zsnovomestska.cz ​    |
  
 +
 +tyna.entova@zsnovomestska.cz ​    |
 ===== Konzultační hodiny ===== ===== Konzultační hodiny =====