Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
kontakty:start [2019/02/12 00:03]
jjelinek [Netřídní učitelé, asistenti pedagoga a speciální pedagogové]
kontakty:start [2019/04/07 23:16] (aktuální)
jjelinek [Provozní pracovníci školy]
Řádek 47: Řádek 47:
  
    
-|Mgr. Hana Ingrová ​          ​| ​                  ​|hana.ingrova@zsnovomestska.cz ​    ​|  +|Mgr. Hana Ingrová ​          ​| ​                      ​|hana.ingrova@zsnovomestska.cz ​       |  
-|Mgr. Hana Slavíčková ​       |                   ​|hana.slavickova@zsnovomestska.cz ​ +|Mgr. Hana Slavíčková ​       |                       ​|hana.slavickova@zsnovomestska.cz ​    ​
-|Mgr. Slavomíra Svobodová ​   |                   ​|slavomira.svobodova@zsnovomestska.cz | +|Mgr. Slavomíra Svobodová ​   |                       ​|slavomira.svobodova@zsnovomestska.cz | 
-|Mgr. Miroslava Koncetová ​   |speciální pedagog ​ |miroslava.koncetova@zsnovomestska.cz |                             ​ +|Mgr. Miroslava Koncetová ​   |speciální pedagog ​     |miroslava.koncetova@zsnovomestska.cz | 
-|Zuzana Křížová ​             |asistent pedagoga 2. A |zuzana.krizova@zsnovomestska.cz ​     | +|Bc. Šárka Hlubocká ​         |speciální pedagog ​     |sarka.hlubocka@zsnovomestska.cz ​     | 
-|Martina Mazurová ​           |asistent pedagoga 2. B |martina.mazurova@zsnovomestska.cz ​   | +|Mgr.Kristýna Entová ​        ​|asistent pedagoga 1. A  |kristyna.entova@zsnovomestska.cz ​   | 
-|Mgr. Michaela Maštalířová ​  ​|asistent pedagoga 3. A |michaela.mastalirova@zsnovomestska.cz+|Ing. Róbert Medgyesy ​       |asistent pedagoga 1. B  |robert.medgyesy@zsnovomestska.cz ​    ​| ​                       
-|Ing. Róbert Medgyesy ​       |asistent pedagoga 3. B |robert.medgyesy@zsnovomestska.cz ​    |  +|Zuzana Křížová ​             |asistent pedagoga 2. A  |zuzana.krizova@zsnovomestska.cz ​     | 
-|Kateřina Marie Šlahorová ​   |asistent pedagoga 4. B |    ​| ​    +|Martina Mazurová ​           |asistent pedagoga 2. B  |martina.mazurova@zsnovomestska.cz ​   | 
-|Michaela Němcová ​           |asistent pedagoga 5. A | michaela.nemcova@zsnovomestska.cz ​ | +|Mgr. Michaela Maštalířová ​  ​|asistent pedagoga 3. A  |michaela.mastalirova@zsnovomestska.cz| 
-|Vendula Valnohová ​          ​|asistent pedagoga 8. tř.|vendula.valnohova@zsnovomestska.cz  ​+|Kateřina Marie Šlahorová ​   |asistent pedagoga 4. B  |katerina.slahorova@zsnovomestska.cz  ​
-|Kristýna Kadlecová ​         |asistent pedagoga 9. tř.,\\ doučovatel|kristyna.kadlecova@zsnovomestska.cz ​ | +|Michaela Němcová ​           |asistent pedagoga 5. A  | michaela.nemcova@zsnovomestska.cz ​  ​
 +|Kristýna Kadlecová ​         |asistent pedagoga 9. tř.|kristyna.kadlecova@zsnovomestska.cz ​ | 
  
    
Řádek 69: Řádek 70:
 |ŠD II.oddělení | Mgr. Pavlína Dubanská ​ |   ​|pavlina.dubanska@zsnovomestska.cz | |ŠD II.oddělení | Mgr. Pavlína Dubanská ​ |   ​|pavlina.dubanska@zsnovomestska.cz |
 |ŠD III.oddělení | Martina Hamanová |doučovatel |martina.hamanova@zsnovomestska.cz| |ŠD III.oddělení | Martina Hamanová |doučovatel |martina.hamanova@zsnovomestska.cz|
-|ŠD IV.oddělení ​ | Bc.Kristýna Kadlecová ​  |kristyna.kadlecova@zsnovomestska.cz | +|ŠD IV.oddělení ​ | Bc.Kristýna Kadlecová|doučovatel|kristyna.kadlecova@zsnovomestska.cz | 
-|ŠD IV.oddělení ​ | Michaela Němcová ​      ​| ​ |michaela.nemcova@zsnovomestska.cz ​ |+|ŠD  V.oddělení ​ | Michaela Němcová ​      ​| ​ |michaela.nemcova@zsnovomestska.cz ​ |
  
 ===== Provozní pracovníci školy ===== ===== Provozní pracovníci školy =====
 | Bc. Jitka Hrubá ​ | hospodářka školy ​   | kancelar@zsnovomestska.cz ​           | | Bc. Jitka Hrubá ​ | hospodářka školy ​   | kancelar@zsnovomestska.cz ​           |
-Sylva Čížková ​   ​pracovnice ​         ​sylvia.cizkova@zsnovomestska.cz ​     |+Věra Kosová ​     ​administrativa školyvera.kosova@zsnovomestska.cz ​           |
 | Libor Haluza ​    | školník, správce ​   | libor.haluza@zsnovomestska.cz ​       | | Libor Haluza ​    | školník, správce ​   | libor.haluza@zsnovomestska.cz ​       |
 | Eva Flenderová ​  | vedoucí ŠJ a referent stravování| jidelna@zsnovomestska.cz | | Eva Flenderová ​  | vedoucí ŠJ a referent stravování| jidelna@zsnovomestska.cz |