Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
kontakty:start [2019/02/12 00:03]
jjelinek [Netřídní učitelé, asistenti pedagoga a speciální pedagogové]
kontakty:start [2019/08/24 08:51] (aktuální)
kkralova [Netřídní učitelé, asistenti pedagoga a speciální pedagogové]
Řádek 26: Řádek 26:
 ===== Třídy a třídní učitelé ===== ===== Třídy a třídní učitelé =====
  
-| 1.A | Mgr. Hana Kramaříková ​  ​| ​               | hana.kramarikova@zsnovomestska.cz ​ | +| 1.A | Mgr. Zuzana Konečná ​    ​| ​               | zuzana.konecna@zsnovomestska.cz ​ | 
-1.B | Mgr. Libuše Kouřilová ​  ​| ​               | libuse.kourilova@zsnovomestska.cz ​ | +| 1.B | Mgr. Leona Petrová ​     |                | leona.petrova@zsnovomestska.cz ​ | 
-2.A | Mgr. Leona Petrová ​     ​|                |leona.petrova@zsnovomestska.cz ​     | +| 2.A | Mgr. Hana Kramaříková ​  ​| ​               | hana.kramarikova@zsnovomestska.cz ​ | 
-2.B | Mgr. Eva Vojtová ​       |doučovatel ​     |eva.vojtova@zsnovomestska.cz ​       |  +2.B | Mgr. Libuše Kouřilová ​  ​| ​               | libuse.kourilova@zsnovomestska.cz ​ | 
-3.A | Mgr. Zuzana Konečná ​    |                | zuzana.konecna@zsnovomestska.cz ​   | +3.A | Mgr. Lucie Šestáková ​   ​|                | lucie.sestakova@zsnovomestska.cz ​     | 
-3.B | Mgr. Ingrid Kmošková ​   |doučovatel ​     | ingrid.kmoskova@zsnovomestska.cz ​  | +3.B | Mgr. Eva Vojtová ​       |doučovatel ​     | eva.vojtova@zsnovomestska.cz ​       |  
-4.A | Mgr. Sabina Kocourková ​ |                | sabina.kocourkova@zsnovomestska.cz |                                                                                                        +4.A | Mgr. Marta Bubláková ​   ​|                | marta.bublakova@zsnovomestska.cz ​   | 
-4.B | Mgr. Eva Kulichová ​     |                | eva.kulichova@zsnovomestska.cz ​    |  +4.B | Mgr. Ingrid Kmošková ​   |doučovatel ​     | ingrid.kmoskova@zsnovomestska.cz ​  | 
-5.A | Mgr. Lucie Šestáková ​   ​               lucie.sestakova@zsnovomestska.cz ​  ​                                                                                                                                                            +5.A | Mgr. Sabina Kocourková ​ |                | sabina.kocourkova@zsnovomestska.cz |                                                                                                        
-5.B | Mgr. Markéta Kučerová ​  ​| ​               | marketa.kucerova@zsnovomestska.cz ​ | +5.B | Mgr. Eva Kulichová ​     |                | eva.kulichova@zsnovomestska.cz ​    ​| ​                                                                                                                                                        ​ 
-6.A |Mgr. Renata Burdová ​     |                |renata.burdova@zsnovomestska.cz ​    | +6.A | Mgr. Slavomíra Svobodová ​              ​slavomira.svobodova@zsnovomestska.cz | 
-7.A |Mgr. Zuzana Břenková ​    ​|výchovný poradce|zuzana.brenkova@zsnovomestska.cz ​   |   +6.B | Mgr. Markéta Kučerová ​  ​| ​               | marketa.kucerova@zsnovomestska.cz ​ | 
-8.A |Mgr. Kateřina Králová ​   |správce ICT     ​|katerina.kralova@zsnovomestska.cz ​  ​| ​                              +7.A | Mgr. Renata Burdová ​     |                |renata.burdova@zsnovomestska.cz ​    ​| ​  
-| 9.A |Mgr. Martina Ondráčková ​ |metodik prevence|martina.ondrackova@zsnovomestska.cz |                             +8.A | Mgr. Zuzana Břenková ​    ​|výchovný poradce|zuzana.brenkova@zsnovomestska.cz ​   |                               
 +9.A | Mgr. Kateřina Králová ​   |správce ICT     ​|katerina.kralova@zsnovomestska.cz ​  ​| ​                          ​
 |                              ​ |                              ​
                               ​                               ​
Řádek 47: Řádek 48:
  
    
-|Mgr. Hana Ingrová ​          ​| ​                  ​|hana.ingrova@zsnovomestska.cz ​    ​|  +|Mgr. Hana Ingrová ​          ​| ​                       |hana.ingrova@zsnovomestska.cz ​       |  
-|Mgr. Hana Slavíčková ​       |                   ​|hana.slavickova@zsnovomestska.cz ​ +|Mgr. Hana Slavíčková ​       |                        |hana.slavickova@zsnovomestska.cz ​    ​
-|Mgr. Slavomíra Svobodová ​   ​                  ​|slavomira.svobodova@zsnovomestska.cz | +|Mgr. Martina Ondráčková ​    |metodik prevence ​       ​|martina.ondrackova@zsnovomestska.cz ​ 
-|Mgr. Miroslava Koncetová ​   ​|speciální pedagog  ​|miroslava.koncetova@zsnovomestska.cz |                             ​ +|Mgr. Michaela Stará ​                               |michaela.stara@zsnovomestska.cz ​     
-|Zuzana Křížová              ​|asistent pedagoga 2. A |zuzana.krizova@zsnovomestska.cz ​     +|Mgr. Jiří Plšek ​                                   |jiri.plsek@zsnovomestska.cz ​         
-|Martina Mazurová ​           |asistent pedagoga 2|martina.mazurova@zsnovomestska.cz ​   +|MgrMiroslava Koncetová ​   ​|speciální pedagog ​      ​|miroslava.koncetova@zsnovomestska.cz | 
-|Mgr. Michaela Maštalířová ​  |asistent pedagoga 3. A |michaela.mastalirova@zsnovomestska.cz| +|Mgr. Jana Červená ​          |speciální pedagog ​      |jana.cervena@zsnovomestska.cz ​       
-|Ing. Róbert Medgyesy ​       |asistent pedagoga ​3. B |robert.medgyesy@zsnovomestska.cz ​    |  +|Ing. Róbert Medgyesy ​       |asistent pedagoga ​      ​|robert.medgyesy@zsnovomestska.cz ​    ​| ​                      ​ 
-|Kateřina Marie Šlahorová ​   ​|asistent pedagoga ​4   ​| ​    +|Zuzana Křížová ​             ​|asistent pedagoga ​3A  ​|zuzana.krizova@zsnovomestska.cz ​     ​
-|Michaela Němcová ​           ​|asistent pedagoga ​5michaela.nemcova@zsnovomestska.cz ​ +|Martina Mazurová ​           ​|asistent pedagoga ​3B  ​|martina.mazurova@zsnovomestska.cz ​   
-|Vendula Valnohová ​          |asistent pedagoga ​8. tř.|vendula.valnohova@zsnovomestska.cz ​ +|Mgr. Michaela Maštalířová ​  |asistent pedagoga ​4A  ​|michaela.mastalirova@zsnovomestska.cz| 
-|Kristýna ​Kadlecová ​         ​|asistent pedagoga ​9tř.,\\ doučovatel|kristyna.kadlecova@zsnovomestska.cz ​ +|Mgr. Kristýna ​Entová ​       ​|asistent pedagoga ​2A  ​|kristyna.entova@zsnovomestska.cz ​    ​|
  
    
Řádek 66: Řádek 67:
  
 ===== Vychovatelky školní družiny ===== ===== Vychovatelky školní družiny =====
-|ŠD I.oddělení | Eva Voženílková ​       |   ​|eva.vozenilkova@zsnovomestska.cz ​ | +|ŠD I.oddělení | Eva Voženílková ​       |           ​|eva.vozenilkova@zsnovomestska.cz ​ | 
-|ŠD II.oddělení | Mgr. Pavlína Dubanská ​ |   ​|pavlina.dubanska@zsnovomestska.cz | +|ŠD II.oddělení | Mgr. Pavlína Dubanská ​ |           ​|pavlina.dubanska@zsnovomestska.cz | 
-|ŠD III.oddělení | Martina Hamanová |doučovatel |martina.hamanova@zsnovomestska.cz| +|ŠD III.oddělení | Martina Hamanová ​      ​|doučovatel |martina.hamanova@zsnovomestska.cz | 
-|ŠD IV.oddělení ​ | Bc.Kristýna Kadlecová  ​ |kristyna.kadlecova@zsnovomestska.cz | +|ŠD  IV.oddělení | Bc. Michaela Němcová ​  |doučovatel ​|michaela.nemcova@zsnovomestska.cz | 
-|ŠD IV.oddělení ​ | Michaela Němcová ​      |  |michaela.nemcova@zsnovomestska.cz ​ |+|ŠD  V.oddělení ​ | Martina Mazurová ​      |           ​|martina.mazurova@zsnovomestska.cz |
  
 ===== Provozní pracovníci školy ===== ===== Provozní pracovníci školy =====
 | Bc. Jitka Hrubá ​ | hospodářka školy ​   | kancelar@zsnovomestska.cz ​           | | Bc. Jitka Hrubá ​ | hospodářka školy ​   | kancelar@zsnovomestska.cz ​           |
-Sylva Čížková ​   ​pracovnice ​         ​sylvia.cizkova@zsnovomestska.cz ​     |+Věra Kosová ​     ​administrativa školyvera.kosova@zsnovomestska.cz ​           |
 | Libor Haluza ​    | školník, správce ​   | libor.haluza@zsnovomestska.cz ​       | | Libor Haluza ​    | školník, správce ​   | libor.haluza@zsnovomestska.cz ​       |
 | Eva Flenderová ​  | vedoucí ŠJ a referent stravování| jidelna@zsnovomestska.cz | | Eva Flenderová ​  | vedoucí ŠJ a referent stravování| jidelna@zsnovomestska.cz |