Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
gdpr:start [2019/08/09 11:10]
jjelinek [Informační memorandum ke zpracování osobních údajů]
gdpr:start [2019/08/09 11:14] (aktuální)
jjelinek [Informační memorandum ke zpracování osobních údajů]
Řádek 4: Řádek 4:
  
 {{ :​gdpr:​informacni_memorandum.pdf |Informační memorandum}} {{ :​gdpr:​informacni_memorandum.pdf |Informační memorandum}}
 +
 +{{ :​gdpr:​zmena_jmenovani_poverence.pdf |Změna jmenování pověřence}}