Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
dokumenty:start [2019/10/08 15:27]
jjelinek [Školní vzdělávací program]
dokumenty:start [2019/10/08 15:28] (aktuální)
jjelinek [Školní vzdělávací program]
Řádek 4: Řádek 4:
  
  ===== Školní vzdělávací program =====  ===== Školní vzdělávací program =====
-  * {{ :​dokumenty:​svp_2017.pdf |Školní vzdělávací program}} 
   * {{ :​dokumenty:​svp_2017_s_novym_logem.pdf |Školní vzdělávací program}}   * {{ :​dokumenty:​svp_2017_s_novym_logem.pdf |Školní vzdělávací program}}
   * {{ :​dokumenty:​dodatek_svp-rozsirena_tv.pdf |Dodatek ŠVP-třídy s rozšířenou výukou TV}}   * {{ :​dokumenty:​dodatek_svp-rozsirena_tv.pdf |Dodatek ŠVP-třídy s rozšířenou výukou TV}}